K oblíbeným Napište nám - Pražský Rallysprint Pražský Rallysprint Facebook
Pražský Rallysprint Pražský Rallysprint Pražský Rallysprint
Generální partner Hlavní partner Hlavní partner Oficiální partner

Tipcars Pražský Rallysprint 2017 | Seznamovací jízdy

Při převzetí itineráře každá posádka oznámí pořadateli tovární a registrační značku seznamovacího vozu. Obdrží označení seznamovacího vozidla. Označení musí být po celou dobu seznamovacích jízd nalepeno v pravém horním rohu čelního skla a na obou zadních oknech seznamovacího vozidla. Po skončení této doby musí být z vozidla odstraněno. Seznamovací vozy musí být pojištěny tak, jak to vyžaduje zákon.

Program seznamovacích jízd je v příloze č. II ZU. Posádky jsou povinny dodržovat všechna ustanovení Regionálních předpisů FIA a těchto ZU o seznamovacích jízdách. Musí být použita jen vozidla specifikovaná v čl. 25.1 Regionálních předpisů FIA.

Pro období před soutěží platí čl. 2.12 a 25.3 Regionálních předpisů FIA. Posádkám, které realizovaly seznamovací jízdy před uzávěrkou přihlášek, organizační výbor odmítne přihlášku. Posádkám, které po uzávěrce přihlášek realizovaly seznamovací jízdy mimo oficiální dobu, ředitel odmítne start a nebude jim vrácen vklad.

Po vydání ZU se může osoba spojená se soutěžícím pohybovat (s výjimkou pro pěší) po trati rally pouze se souhlasem ředitele rally.(kromě seznamovacího vozu v době seznamovacích jízd). Za porušení tohoto pravidla nese plnou odpovědnost soutěžící, kterému ředitel soutěže odmítne start.

Jsou povoleny maximálně 3 průjezdy stejnou RZ. Jízda v protisměru RZ je zakázána. Pro Mistrovství ČR v rally a historické automobily platí ustanovení čl. 25.5.1 Standardních propozic rally 2017.

Průběh seznamovacích jízd budou kontrolovat namátkově komisaři na startu a na stanovišti Stop každé rychlostní zkoušky. Jejich stanoviště budou označena standardními panely s červeným podkladem. Posádky mohou vjet do RZ a vyjet z RZ jen přes stanoviště kontroly na startu a v cíli. Další kontroly mohou být také uvnitř rychlostní zkoušky. Posádky jsou povinny u těchto panelů zastavit, předložit výkaz k potvrzení a řídit se pokyny komisařů.

Místo: RZ 1/2
Datum: 24. 11. 2017
Čas: 8:30 - 10:30 hod
Místo: RZ 4-5
Datum: 24. 11. 2017
Čas: 13:00 - 14:30 hod

Generální partner Hlavní partner Hlavní partner Hlavní mediální partner Mediální partner Oficiální partner Oficiální partner Oficiální partner
Pražský Rallysprint