Pražský Rallysprint
K oblíbeným Napište nám - Pražský Rallysprint Pražský Rallysprint Facebook
Pražský Rallysprint Pražský Rallysprint Pražský Rallysprint Pražský Rallysprint
Generální partner Hlavní partner Hlavní partner Oficiální partner

Tipcars Pražský Rallysprint 2023 | Seznamovací jízdy

PROGRAM SEZNAMOVACÍCH JÍZD

Pátek 01.12.2023
RZ 1/2 Subaru Cementárna
9:00 – 11:00 (dva průjezdy)
RZ 3/4/5 TipCars Strahov-okruh:
12:30 hod. (jeden průjezd) – vozy st. č. 1 - 20
13:00 hod. (jeden průjezd) – vozy st. č. 21 - 40
13:30 hod. (jeden průjezd) – vozy st. č. 41 - 60
RZ 6 Epilog
14:00 Vizuální seznámení s tratí (zaváděcí vozidlo předvede správné projetí tratě)
Seznamovací jízdy RZ 3/4/5 se uskuteční za zaváděcím vozem policie.
Jízda v protisměru RZ je zakázána.

Pokyny pro seznamovací jízdy

Před zahájením seznamovacích jízd každá posádka nahlásí pořadateli tovární značku a registrační značku vozidla, se kterým bude seznamovací jízdy provádět. Pořadatel dodá označení (startovní čísla), která musí být po celou dobu seznamovacích jízd nalepena v pravém horním rohu čelního skla a na zadních bočních oknech. Případnou změnu ohlášeného vozidla musí posádka předem oznámit pořadateli.

Program seznamovacích jízd je v příloze č. II ZU. Posádky jsou povinny dodržovat při seznamovacích jízdách všechna ustanovení SPR a těchto ZU.

Seznamovací jízdy budou konány v souladu s čl. 25 SPR a musí být použita jen sériová vozidla podle specifikace uvedené v čl. 25.1 SPR. Tato vozidla musí být pojištěna tak, jak vyžaduje zákon.

Jakákoliv přítomnost jezdce a/nebo spolujezdce na trati rychlostních zkoušek v době dvou měsíců před začátkem rally je považována za seznamovací jízdu. Každý jezdec a/nebo spolujezdec, který se má v tomto období z jakéhokoliv důvodu nacházet na území využívaném pro rally, musí o tom včas informovat ředitele rally (Petr Mihule, mob.: 602 359 559) s výjimkou jezdců nebo spolujezdců, kteří v této oblasti žijí nebo trvale pracují. Tato omezení se týkají všech, kteří se chtějí rally zúčastnit bez ohledu na skutečnost, zda již podali přihlášku nebo obdrželi ZU.

Pořadatel povoluje v rámci seznamovacích jízd dva průjezdy stejnou rychlostní zkouškou. Seznamovací jízdy na RZ 3,4,5 proběhnou za zaváděcím autem, povolen je jeden průjezd. Seznamovací jízdy na RZ 6 proběhnou pouze vizuálně – zaváděcí vozidlo předvede, jak se má trať správně projet. Jízda v protisměru RZ je zakázána.

Průběh seznamovacích jízd bude monitorován zařízením GPS, příslušníky Policie ČR a dalšími činovníky určenými ředitelem rally. Maximální rychlosti se řídí dopravními předpisy ČR. Nerespektování dopravních předpisů, zejména překročení maximální povolené rychlosti, bude sledováno a také kontrolováno policií a finančně pokutováno.

Způsob jízdy

Posádky jsou povinny dodržovat článek 20 SPR.
Seznamovací jízdy provedené mimo program seznamovacích jízd (Příloha 2 ZU) nebo větší počet průjezdů, než je povoleno, budou oznámeny sportovním komisařům.
Překročení povolené rychlosti během seznamovacích jízd a během rally bude potrestáno ředitelem soutěže bez ohledu na policejní sankce takto:
Za 1 km/h přes limit rychlosti: všichni jezdci 250 Kč
Soutěžícím, kteří poruší jiné ustanovení, než je překročení rychlosti, bude za zjištěné přestupky udělena tato penalizace:
1. přestupek pokuta uložená ředitelem rally
2. přestupek časová penalizace 5 minut uložená sportovními komisaři
3. přestupek vyloučení rozhodnuté sportovními komisaři

Generální partner Hlavní partner Hlavní partner Oficiální partner Hlavní mediální partner Mediální partner Mediální partner Oficiální partner Oficiální partner
Pražský Rallysprint