K oblíbeným Napište nám - Pražský Rallysprint Pražský Rallysprint Facebook
Pražský Rallysprint Pražský Rallysprint Pražský Rallysprint
Generální partner Hlavní partner Hlavní partner Oficiální partner

Tipcars Pražský Rallysprint 2017 | Zvláštní ustanovení

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
XXIII. TipCars PRAŽSKÝ RALLYSPRINT
25. 11. 2017

1. ÚVOD

1.1. Všeobecně

TipCars PRAŽSKÝ RALLYSPRINT (dále jen TCPR) je volný motoristický podnik zapsaný v kalendáři podniků rally FAS AČR.
TCPR se bude konat podle Mezinárodních sportovních řádů FIA, Národních sportovních řádů, podle Standardních propozic FAS AČR (SPR FAS) a podle těchto zvláštních ustanovení. Úpravy, dodatky a/nebo změny budou oznámeny jen číslovanými a datovanými bulletiny - prováděcími ustanoveními PU (vydanými pořadatelem).
Standardní propozice rally FAS AČR a NSŘ jsou k dispozici na stránkách www.autoklub.cz.
TCPR je svým charakterem volný podnik.

1.2. Povrch trati

100% asfalt

1.3. Trať

Celková délka RZ 38,98 km
Celková délka rally 92,79 km

2. ORGANIZACE

2.1. Zápočet rally

Volný podnik zařazený do kalendáře FAS AČR.

2.2. Schvalovací číslo ASN

č.j. AR00917 ze dne 7. 11. 2017

2.3. Název pořadatele, adresy a podrobnosti o spojení

MPA Motorsport, v AČR
Bellušova 7 Praha 5 155 00
IČO: 68403372
tel.: +420 602 359 559
e-mail: info@prazskyrallysprint.cz
web: www.prazskyrallysprint.cz
Bankovní spojení: 115-466876227/0100
KB Praha

2.4. Organizační výbor

Předseda: Petr Mihule
Členové: Jaroslav Švihálek, Václav Sladovník, František Stoklasa, Ladislav Kovář

2.5. Sportovní komisaři

Hlavní sportovní komisař: Jiří Venuš

2.6. Pozorovatelé a delegáti

Bezpečnostní delegát: Miroslav Smolík

2.7. Hlavní činovníci

Ředitel rally: Petr Mihule
Tajemník rally: Jana Hefnerová
Hlavní technický komisař: Václav Šedivý
Hlavní časoměřič: Vlastimil Lobiš
Hlavní činovník pro bezpečnost: Jaroslav Švihálek
Činovník pro styk se soutěžícími: Jiří Nejdl
Vedoucí dispečinku: Pavel Štípek
Systém sledování ONI Václav Štípek
Monitorovací systém ONI Martin Křen, SAS Zlín, NAM systém, a.s
ASR Jaroslav Němec
Zpracování výsledků: SK PORS plus v AČR, Oto Berka
Hlavní lékař: MUDr. Milan Procházka

2.8. Umístění ředitelství a podrobnosti o spojení

Místo: Autosalon NH Car-Kia, Praha 6-Strahov

2.9. Umístění tiskového střediska

Místo: Autosalon NH Car-Kia, Praha 6-Strahov
Datum: 24. 11. 2017, Čas: 12:00 hod

2.10. Umístnění uzavřených parkovišť

Uzavřené parkoviště nebude zřízeno

2.11. Umístění servisního parkoviště

Místo: Praha 6-Strahov
Datum: 23. 11. 2017, Čas 18:00 až 25. 11. 2017, Čas 24:00 hod.

3. PROGRAM

Vydání zvláštních ustanovení

Datum: 2. 10. 2017 ve 24:00 hod

Uzávěrka přihlášek

Místo: MPA Motorsport, v AČR
Bellušova 7 Praha 5 155 00
Datum: 10. 11. 2017
Čas: 18:00 hod

Zveřejnění seznamu přijatých přihlášek

Místo: www.prazskyrallysprint.cz
Datum 11. 11. 2017
Čas: 18:00 hod

Ředitelství rally

Místo: Autosalon NH Car-Kia, Praha 6-Strahov
Datum: 24. 11. 2017 (pátek)
25. 11. 2017 (sobota)
Čas: 07:00 - 21:00 hod (pátek)
07:00 - 18:00 hod (sobota)

Umístění oficiální vývěsky

Místo: Ředitelství, Autosalon NH Car-Kia, Praha 6-Strahov
Datum: 24. 11. 2017 (pátek)
25. 11. 2017 (sobota)
Čas: 07:00 - 21:00 hod (pátek)
07:00 - 18:00 hod (sobota)

Prezentace a předání itineráře a dokumentů

Místo: Autosalon NH Car-Kia, Praha 6-Strahov
Datum: 24. 11. 2017
Čas: 08:00 - 12:00 hod
Po dohodě je možný i jiný čas.

Otevření servisního parkoviště

Místo: Zátopkova ul., Praha 6-Strahov
Datum: 23. 11. 2017
Čas: od 18:00 hod

Administrativní přejímka

Místo: Ředitelství, Autosalon NH Car-Kia, Praha 6-Strahov
Datum: 24. 11. 2017
Čas: 09:30 - 14:00 hod
Po dohodě je možný i jiný čas.

Otevření tiskového střediska a akreditace média

Místo: Ředitelství, Autosalon NH Car-Kia, Praha 6-Strahov
Datum: 24. 11. 2017
Čas: 12:00 hod

Předání bezpečnostního sledovacího systému

Místo: Zátopkova ul., Praha 6-Strahov
Datum: 24. 11. 2017
Čas: 10:00 - 16:00 hod
Po dohodě je možný i jiný čas.
Jednotlivé posádky se budou hlásit u červeného vozidla Barum Zlín, které bude stát u vjezdu do areálu Autosalonu NH Car Strahov (KIA).

Technická přejímka

Místo: Zátopkova ul., Praha 6-Strahov
Datum: 24. 11. 2017
Čas: 10:00 - 16:00 hod (pochůzkou po servisním parkovišti)
Po dohodě je možný i jiný čas.

Seznamovací jízdy

Místo: RZ 1,2
Datum: 24. 11. 2017
Čas: od 8:30 - 10:30 hod

Místo: RZ 3-6
Datum: 24. 11. 2017
Čas: 13:00 - 14:30 hod (za zaváděcím vozidlem)

První zasedání sportovních komisařů

Místo: Ředitelství, Autosalon NH Car-Kia, Praha 6-Strahov
Datum: 24. 11. 2017
Čas: 18:00 hod

Vyvěšení startovní listiny pro 1. etapu

Místo: Ředitelství, Autosalon NH Car-Kia, Praha 6-Strahov
Datum: 24. 11. 2017
Čas: 18:30 hod

Start rally

Místo: Zátopkova ul., Praha 6-Strahov
Datum: 25. 11. 2017
Čas: 08:00 hod

Cíl rally

Místo: Zátopkova ul., Praha 6-Strahov
Datum: 25. 11. 2017
Čas: 15:00 hod

Čas vyvěšení předběžné konečné klasifikace

Místo: Ředitelství, Autosalon NH Car-Kia, Praha 6-Strahov
Datum: 25. 11. 2017
Čas: 16:15 hod

Čas vyvěšení oficiální konečné klasifikace

Místo: Ředitelství, Autosalon NH Car-Kia, Praha 6-Strahov
Datum: 25. 11. 2017
Čas: 16:45 hod

Slavnostní vyhlášení výsledků

Místo: Budova Autoklubu ČR
Datum: 25. 11. 2017
Čas: 19:30 hod.

4. PŘIHLÁŠKY

4.1. Datum uzávěrky přihlášek

Místo: MPA Motorsport v AČR
Bellušova 7 Praha 5 155 00
Datum: 10. 11. 2017
Čas: 18:00 hod

4.2. Postup při přihlášení

Všichni zájemci o účast musí zaslat vyplněnou přihlášku elektronickou formou na sekretariát podniku (adresa: bod 2.3), před ukončením příjmu přihlášek. Pořadatel si vyhrazuje právo umožnit posádkám přihlásit se v období mezi uzávěrkou přihlášek a dnem konání podniku za zvýšený vklad.
Všichni jezdci musí být držitelem minimálně národní licence jezdce platnou pro rok 2017. Ti spolujezdci, kteří si vyřizují licenci pouze pro tento podnik, musí absolvovat základní seminář pro rally a lékařskou prohlídku provedenou hlavním lékařem podniku.

4.3. Počet přijatých soutěžících a třídy

Maximální počet přijatých vozů je 62.
Jsou povolena pouze vozidla odpovídající kap. F NSŘ 2017, a HA podle kap. K NSŘ 2017. Všechna vozidla s českou registrační značkou musí odpovídat zákonu 56/2001 Sb. s příslušnými výjimkami pro sportovní vozidla a musí mít platné testování pro rok 2017.

4.4. Přihlašovací vklad

Výše přihlašovacího vkladu je 12.500,- Kč

4.4.1 Vklad zahrnuje
- itinerář a ostatní dokumenty pro posádku
- označení pro 1 soutěžní vozidlo
- označení pro 1 seznamovací vozidlo

4.5. Způsob úhrady vkladu

Poštovní poukázkou nebo bankovním převodem na bankovní účet 115-4668760227/0100.
Jako variabilní symbol posádka uvede číslo licence prvního jezdce.

4.6 Vrácení vkladu

4.6.1 Vklad bude vrácen v plné výši:
- při odmítnutí přihlášky
- při odvolání rally
- při odvolání přihlášky před konečnou uzávěrkou přihlášek.

4.6.2 Částečné vrácení vkladu:
- posádkám, které svou neúčast řádně omluví před zahájením seznamovacích jízd, bude vráceno minimálně 80 % vkladu
- posádkám omluveným před začátkem doby pro administrativní přejímku bude vráceno 50 % vkladu.

4.6.3 Vklad (nebo jeho část) bude vrácen do 1 měsíce po skončení rally. V případě, že soutěžící nebude mít vrácen vklad ve stanovené lhůtě, musí pořadatel zaplatit soutěžícímu o 25 % více, než byla původně určená částka.

4.7 Povolení ke startu

Zahraniční účastníci (soutěžící, jezdec i spolujezdec) musí předložit během administrativní přejímky povolení ke startu vydané jejich ASN v souladu s čl. 3.9 MSŘ.

5. POJIŠTENÍ

5.1. Pojistné krytí pořadatele

Autoklub ČR uzavřel s Kooperativa pojišťovna, a. s. Vienna Insurance Group, prostřednictvím společnosti PLATINUM Consulting s. r.o. rámcovou pojistnou smlouvu č. 7721016822 o pojištění odpovědnosti pořadatele za škodu způsobenou jinému až do výše 10.000.000,- Kč na akci.

5.2 Pojištění soutěžících a posádek

5.2.1 Součástí rámcové pojistné smlouvy je pojištění odpovědnosti účastníků za škodu způsobenou při akci jinému, a to účastníkem nebo provozem jeho vozidla. Pojištění se nevztahuje na újmy způsobené ostatním účastníkům akce. Limit pojistného plnění na jednoho účastníka akce činí 10.000.000,- Kč na pojistnou událost s integrální franšízou 5.000,- Kč, tzn., že škody do 5.000,- Kč nebudou hrazeny a škody nad tento limit budou hrazeny v plné výši. Pořadatel se zavazuje zajistit toto pojištění pro všechny účastníky akce s výjimkou těch, kteří u administrativní přejímky doloží, že mají uzavřené celoroční pojištění odpovědnosti za minimálně stejných podmínek, jako jsou stanoveny v rámcové pojistné smlouvě.

5.2.2 Všechny posádky musí při administrativní přejímce předložit platnou mezinárodní zelenou kartu svého vozidla, platnou pro ČR. Bez tohoto dokladu nebude posádce povolen start.

5.2.3 Každý jezdec i spolujezdec je povinen sjednat si své osobní úrazové pojištění a doklad na požádání předložit při administrativní přejímce. Pojištění zahraničních posádek musí zahrnovat i krytí nákladů na případné léčení v ČR.

5.2.4 Pojistné ve výši 1.100,- Kč bude od účastníků vybíráno pořadatelem a mělo by být poukázáno zároveň se vkladem.

5.3 Oznámení škody

Posádky jsou povinny nejpozději do konce rally oznámit pořadateli každou škodu způsobenou jejich vozidlem na trati rally. Nedodržení této povinnosti znamená předvolání soutěžícího a příslušné posádky k disciplinární komisi FAS AČR.

5.4 Vyloučení z pojistného krytí

Servisní a doprovodná vozidla, vozy pro seznamovací jízdy a další vozidla označená zvláštními tabulkami od pořadatele, nejsou kryta pojištěním rally (s výjimkou pojištěných pořadatelských vozidel) a jedou vždy na vlastní odpovědnost

6. REKLAMA A OZNAČEN

6.1 Povinná reklama

A - na startovních číslech - TipCars
B - pod startovním číslem - Subaru

6.2 Nepovinná reklama

A - případná další reklama bude upřesněna v prováděcím ustanovení

6.3 Startovní čísla a tabulky podniku

6.3.1 Dveřní panely se startovním číslem a tabulky podniku, které pořadatel dodá každé posádce, musí být před technickou přejímkou umístěna na předepsaných místech vozidla (viz prováděcí ustanovení).

6.3.2 Bude-li kdykoliv v průběhu podniku zjištěno, že na vozidle chybí platná startovní čísla (vlevo nebo vpravo), nebude posádka pokračovat v jízdě po RZ v rámci podniku.

7. PNEUMATIKY

7.1

Po celou dobu provozu vozidla na veřejných komunikacích v ČR musí být hloubka dezénu pneumatik minimálně 1,6 mm alespoň na třech čtvrtinách dezénu. Výrobce pneumatik musí zajistit viditelné kontrolní body. Všechny vozy musí být vybaveny lisovanými pneumatikami (FIA 2017), které odpovídají ustanovením Regionálních předpisů FIA a jejich Příloze č. V a jsou homologovány FIA (viz seznam zveřejněný na internetových stránkách FIA)
V rychlostních zkouškách mohou být použity jen označené pneumatiky

7.2 Ruční řezání

Je povoleno použití pneu dle FIA 2013, 2014, 2015 a 2017. Ruční řezání pneu je povoleno.

7.3

Při seznamovacích jízdách musí být použity sériově vyráběné pneumatiky pro asfalt homologované pro veřejný provoz.

7.4

Měření teploty pneumatik v prostoru 100 m za stanovištěm STOP není považováno za cizí pomoc, je-li prováděno autorizovanými zástupci pneumatikářských společností, kteří se zaregistrují u pořadatele.

7.5

Pro HA je možno použít pneumatiky s homologací EHK, DOT nebo FIA. Rozměr musí odpovídat článku 8 Přílohy K MSŘ FIA (tolerance maximálně minus 3%).

7.6

Nedodržení předpisů pro pneumatiky bude oznámeno sportovním komisařům.

8. PALIVO

Je poveleno bezolovnaté palivo s maximálním množstvím olova 0,013g/l

9. SEZNAMOVACÍ JÍZDY

9.1. Postup při zápisu

Při převzetí itineráře každá posádka oznámí pořadateli tovární a registrační značku seznamovacího vozu. Obdrží označení seznamovacího vozidla. Označení musí být po celou dobu seznamovacích jízd nalepeno v pravém horním rohu čelního skla a na obou zadních oknech seznamovacího vozidla. Po skončení této doby musí být z vozidla odstraněno. Seznamovací vozy musí být pojištěny tak, jak to vyžaduje zákon.

9.2 Pravidla pro seznamovací jízdy

9.2.1 Program seznamovacích jízd je v příloze č. II těchto ZU. Posádky jsou povinny dodržovat všechna ustanovení Regionálních předpisů FIA a těchto ZU o seznamovacích jízdách. Musí být použita jen vozidla specifikovaná v čl. 25.1 Regionálních předpisů FIA.

9.2.2 Pro období před soutěží platí čl. 2.12 a 25.3 Regionálních předpisů FIA. Posádkám, které realizovaly seznamovací jízdy před uzávěrkou přihlášek, organizační výbor odmítne přihlášku. Posádkám, které po uzávěrce přihlášek realizovaly seznamovací jízdy mimo oficiální dobu, ředitel odmítne start a nebude jim vrácen vklad.

9.2.3 Po vydání ZU se může osoba spojená se soutěžícím pohybovat (s výjimkou pro pěší) po trati rally pouze se souhlasem ředitele rally.(kromě seznamovacího vozu v době seznamovacích jízd). Za porušení tohoto pravidla nese plnou odpovědnost soutěžící, kterému ředitel soutěže odmítne start.

9.2.4 Jsou povoleny maximálně 3 průjezdy stejnou RZ. Jízda v protisměru RZ je zakázána. Pro Mistrovství ČR v rally a historické automobily platí ustanovení čl. 25.5.1 Standardních propozic rally 2017.

9.2.5 Průběh seznamovacích jízd budou kontrolovat namátkově komisaři na startu a na stanovišti Stop každé rychlostní zkoušky. Jejich stanoviště budou označena standardními panely s červeným podkladem. Posádky mohou vjet do RZ a vyjet z RZ jen přes stanoviště kontroly na startu a v cíli. Další kontroly mohou být také uvnitř rychlostní zkoušky. Posádky jsou povinny u těchto panelů zastavit, předložit výkaz k potvrzení a řídit se pokyny komisařů.

9.2.6. Místo: RZ 1/2
Datum: 24. 11. 2017
Čas: 8:30 - 10:30 hod
Místo: RZ 4-5
Datum: 24. 11. 2017
Čas: 13:00 - 14:30 hod

10. ADMINISTRATIVNÍ PŘEJÍMKA

10.1 Dokumenty k předložení

Při administrativní přejímce každá posádka předloží:
- potvrzení přihlášky (technickou kartu)
- licence jezdců a soutěžícího, povolení startu od ASN (jen zahraniční posádky)
- řidičské průkazy jezdce a spolujezdce, pasy nebo průkazy totožnosti jezdce a spolujezdce,
- doklady o osobním úrazovém pojištění posádky
- karta zdravotní pojišťovny jezdce a spolujezdce
- registrační doklady vozidla, zelenou kartu
- povolení majitele vozidla v případě, že není jedním z řidičů

10.2 Místo a časový rozvrh administrativní přejímky

Místo: Ředitelství, Autosalon NH Car-Kia, Praha 6-Strahov
Datum: 24. 11. 2017
Čas: 09:30 - 14:00 hod - po dohodě je možný i jiný čas.

11. TECHNICKÁ PŘEJÍMKA

11.1 Místo a časový rozvrh technické přejímky

Místo: Zátopkova ul., Praha 6-Strahov
Datum: 24. 11. 2017
Čas: 10:00 - 16:00 hod (pochůzkou po servisním parkovišti)
Po dohodě je možný i jiný čas.

11.1.1 Předání bezpečnostního sledovacího systému
Místo: Zátopkova ul., Praha 6-Strahov
Datum: 24. 11. 2017
Čas: 10:00 - 16:00 hod
Po dohodě je možný i jiný čas
Jednotlivé posádky se budou hlásit u červeného vozidla Barum Zlín, které bude stát u vjezdu do areálu Autosalonu NH Car Strahov (KIA).

11.1.2 Ve venkovním prostoru, ještě před přejímkou bude provedeno osazení a test ONI systému.

11.1.3 Dokumenty ke kontrole
Při technické přejímce každý soutěžící předloží:
- homologační list vozidla, sportovní průkaz vozidla (je-li předepsán)
- technickou kartu a vyplněné karty bezpečnostní výbavy jezdce a spolujezdce
- další dokumenty stanovené technickými předpisy
- bude provedena kontrola vylepení bezpečnostních telefonních čísel

11.2 Plombování

Všechny soutěžní vozy musí mít ještě před technickou přejímkou na viditelném místě (po otevření přední kapoty) vyvrtanou díru v motorovém bloku o minimálním průměru 2 mm na protažení plombovacího drátu.

11.3 Tónované okenní fólie

Na základě čl. 253.11 Přílohy J MSŘ FIA je povoleno použít kouřové nebo postříbřené fólie na bočních sklech, na zadním okně a na skle otevírací střechy pod podmínkou, že průhlednost fólie umožňuje, aby bylo zvenčí vidět jezdce a vnitřek vozu.

11.4 Bezpečnostní výbava jezdců

Každý soutěžící musí předložit kompletní oblečení, které hodlá použít, včetně přileb, zádržného systému hlavy (FHR) schváleného FIA (např. HANS) a vyplněné formuláře bezpečnostní výbavy.
Bude kontrolována shoda s kapitolou III Přílohy L MSŘ.

11.5 Hlučnost vozidel

Všechna vozidla musí být vybavena řádným stabilním tlumičem výfuku. Hladina vnějšího hluku, měřená statickou metodou, nesmí překročit 96 dB (A) pro vozidla všech vypsaných skupin a tříd dle čl. 4.3.2.1. a 4.3.2.2 ZU s povolenou tolerancí +2 dB na chybu měření. Měření se provádí při 3500 ot/min. u zážehových motorů při 2500 ot/min. a u vznětových motorů podle předpisu EHK 51.02. Dovolené hlučnost historických automobilů je 96 (A) + 2 dB (A) podle dodatku K Mezinárodních sportovních řádů
Měření hluku bude prováděno při technické přejímce a případně i v průběhu rally. Překročení limitu hladiny hluku při technické přejímce se trestá odmítnutím startu, překročení hladiny hluku při kontrole v průběhu rally bude oznámeno sportovním komisařům.

11.6 Národní předpisy

Všechna soutěžní vozidla musí odpovídat zákonu 56/2001 Sb. s příslušnými výjimkami pro sportovní vozidla.

11.6.1 Katalyzátory
Všechna vozidla musí být povinně vybavena účinným homologovaným katalyzátorem, který splňuje následující kritéria:
- 40% snížení obsahu CO ve výfukových plynech po průchodu katalyzátorem,
- maximálně 2 % CO ve výfukových plynech na konci výfuku vozidla.
Za chybějící nebo neúplný katalyzátor při přejímce bude posádce odmítnut start a vozidlo, u něhož bude v průběhu rally zjištěn chybějící nebo neúplný katalyzátor, bude oznámeno SK.
Pro historické automobily platí předpisy emisí podle přílohy K MSŘ.

11.6.2 Osvětlení vozidla
Jízda s rozsvícenými přídavnými světlomety bez homologace E ve spojovacích úsecích je zakázána. Porušení tohoto zákazu zjištěné rozhodčími faktu bude oznámeno SK.

11.7 Povinné monitorovací zařízení ONI®

11.7.1 Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 5 těchto ZU.

11.7.2 Každé soutěžní vozidlo musí být vybaveno funkčním držákem sledovací jednotky včetně dvou antén, ovládacích prvků a příslušenství.

11.7.3 Soutěžící obdrží držáky od správce zařízení ONI v předstihu před začátkem podniku a musí je do svých vozidel namontovat podle instalačního manuálu ještě před technickou přejímkou.

11.7.4 Správce zařízení v době přejímky zkontroluje montáž držáku, osadí ho sledovací jednotkou a systém otestuje.

11.7.5 Soutěžním vozidlům, která nebudou vybavena monitorovacím zařízením ONIR, nebude povolen start

11.7.6 Poplatek za pronájem GPS sledovací systém:
- monitorovací zařízení 100 Kč / ? 4
- držák zařízení 300 Kč / ? 12
- kompletní mobilní zařízení 400 Kč / ? 15

12. DALŠÍ POSTUPY

12.1 Způsoby startu a startovní pořadí

Startovní pořadí pro 1. etapu: dle startovní listiny
12.1.1 Slavnostní start nebude organizován.
12.1.2 Start do rally
Start do 1. sekce 1. etapy
Posádky se i s vozidly dostaví podle itineráře a v čase stanoveném ve startovní listině přímo na start.

12.1.3 Způsob startu do rychlostních zkoušek Start do RZ (kromě okruhových, pro které platí čl. 12.4) bude proveden pomocí elektronických ručních nebo digitálních startovacích hodin spojených s fotobuňkou pro zjištění předčasných startů. Fotobuňka se nachází 40 cm za startovní čárou ve výšce 0,5 m (+5 cm).
Start je pevný a vozidlo musí být na startu postaveno tak, aby jeho přední část byla na úrovni startovní čáry.
Časoměřič vrátí jízdní výkaz posádce až v minutě startovací procedury.
Činnost startéra s použitím elektronických digitálních hodin
Bude použita světelná signalizace s digitálním odpočítáváním času:
40 sekund - rozsvítí se červené světlo
30 sekund - startér ukáže na startovací hodiny
10 sekund - problikne červené světlo
START - rozsvítí se zelené světlo
- 20 sekund - zhasne zelené a rozsvítí se červené světlo a bude uplatněn čl. 37.4.3 Regionálních předpisů FIA.

12.2 Cílový ceremoniál

Soutěžní trať končí v ČK na vjezdu do záchytného parkoviště před cílovou rampou. Pro první tři posádky v absolutní klasifikaci budou připraveny stupně vítězů. Ostatní ceny podle čl. 14.2 ZU budou předány během slavnostního vyhlášení výsledků.

12.3 Předčasný příjezd do cíle etapy

Předčasný příjezd do cíle rally je povolen bez penalizace.

12.4 Okruhové RZ

12.4.1 Pro okruhové platí tato pravidla:
V ČK před startem okruhové RZ bude posádkám do jízdního výkazu zaznamenán čas, který je počátkem jízdní doby do příští ČK. Vjezd do RZ bude řízen časoměřičem s ohledem na bezpečnost jezdců.
Na pokyn časoměřiče posádka vjede do okruhové RZ, projede letmým startem, kde jí bude změřen přesný startovní čas a pokračuje v jízdě po RZ. Absolvuje předepsanou trať podle itineráře (jednotlivá kola si počítá sama) a po průjezdu letmým cílem musí zmírnit rychlost a zastavit u panelu STOP, kde předloží jízdní výkaz k potvrzení. Při výjezdu z okruhu a v oblasti cíle i mezi cílem a panelem STOP nesmí posádka zastavit ani ohrožovat ostatní posádky.
Výsledek RZ nemusí být posádkám sdělován hned na stanovišti STOP, bude jim oznámen nejpozději na konci sekce.
Start s použitím semaforu:
Proběhne-li start v předpokládaném časovém intervalu startu, ukáže časoměřič cca 5 vteřin před rozsvícením zeleného světla posádce tabulku s číslem 5. V případě potřeby delšího časového intervalu než lze předpokládat, ukáže časoměřič posádce nejdříve tabulku STOP a následně pak cca 5 vteřin před rozsvícením zeleného světla tabulku s číslem 5.

12.4.2 Nedodržení předpisů pro okruhovou zkoušku nebo prokazatelné zkrácení trati bude oznámeno SK.

12.4.3 Posádka, která neabsolvuje plný počet předepsaných kol, obdrží ke svému skutečnému času penalizaci 5 minut za každé neodjeté kolo. Posádce, která ujede více kol než je předepsaný počet, bude započítán skutečný čas za všechna odjetá kola

12.4.4 Posádky, kterým byla vyvěšena červená vlajka, pokračují sníženou rychlostí až k výjezdu z okruhu a potom, bez ohledu na počet ujetých kol, ihned odjedou ke stanovišti STOP. Bude jim přidělen náhradní čas.
Na traťovém úseku mimo RZ a označená místa platí přísný zákaz ohřívání pneumatik.

12.4.5 Postup při nehodě
Při dopravní nehodě na otevřené trati mimo TCPR se postupuje podle platných předpisů pro silniční provoz. Posádka ohlásí nehodu pořadateli. Při zastavení nebo havárii na trati TCPR musí být minimálně 50 m za vozidlo umístěn červený reflexní trojúhelník, i když je vozidlo mimo trať. Ostatní posádky tímto místem projedou se zvýšenou opatrností. Při běžné nehodě na trati RZ bez zranění musí být následujícím vozidlům ukazován zelený symbol OK. Při opuštění vozu musí být symbol OK umístěn na viditelném místě. Při nehodě, která vyžaduje lékařskou pomoc, musí být (je-li to možné) následujícím vozidlům ukázán červený symbol SOS.
Posádka, které je ukazován červený symbol SOS, nebo, která vidí vážně havarované vozidlo, jehož posádka je uvnitř a neukazuje červený symbol SOS, musí bezpodmínečně zastavit, získat informace a poskytnout první pomoc.
Další vozidlo, které přijede k dopravní nehodě, zastaví, zjistí situaci a informuje následující radiobod. Ostatní vozidla rovněž zastaví, uvolní cestu pro zásahové vozy a bezpodmínečně se řídí pokyny traťových komisařů.

12.4.6 Červené vlajky
Je-li v radiobodu TRZ vyvěšena červená vlajka, musí jezdec okamžitě snížit rychlost (až do cíle TRZ) a řídit se pokyny komisařů na trati.

12.4.7 Odpadnutí nebo havárie
Nebude-li posádka již pokračovat v další účasti, oznámí tuto skutečnost co nejdříve pořadateli.

12.5. Bezpečnostní spojení

Telefon pro oznámení: +420 776 339 319
Všem posádkám se připomíná povinnost dodržovat všechna pravidla týkající se bezpečnosti vyplývající z těchto zvláštních ustanovení, obecně platných sportovních pravidel pro automobilové rally a pravidel etických.

13. OZNAČENÍ ČINOVNÍKŮ

Vedoucí RZ: zelená vesta
Hlavní činovník pro bezpečnost: červená vesta
Vedoucí stanoviště: modrá vesta
Traťoví komisaři: oranžová vesta

14. KLASIFIKACE A CENY

Pořadatel udělí ceny prvním třem posádkám v absolutní klasifikaci, skupině N, H
Oceněné za účast budou všechny přihlášené posádky.

15. ZÁVĚREČNÉ KONTROLY A PROTESTY

15.1 Závěrečná kontrola

Úplná a podrobná závěrečná prohlídka určených soutěžních vozidel nebude provedena.

15.2 Poplatek při protestu

Stanoven ASN: 10 000 Kč

15.3 Poplatek při odvolání

Národní (k ASN): 20 000 Kč

Petr Mihule
ředitel rally

Zvláštní ustanovení - propozice 2016 ve formátu pdf ke stažení zde.

Generální partner Hlavní partner Hlavní partner Hlavní mediální partner Mediální partner Oficiální partner Oficiální partner Oficiální partner
Pražský Rallysprint