K oblíbeným Napište nám - Pražský Rallysprint Pražský Rallysprint Facebook
Pražský Rallysprint Pražský Rallysprint Pražský Rallysprint Pražský Rallysprint
Generální partner Hlavní partner Hlavní partner Oficiální partner

Tipcars Pražský Rallysprint 2018 | Zvláštní ustanovení

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
XXIV. TipCars PRAŽSKÝ RALLYSPRINT
30. 11. - 1. 12. 2018

1. ÚVOD

1.1 Všeobecně

Tato rally je pořádána podle Mezinárodních sportovních řádů FIA (MSŘ) a jejich příloh, Národních sportovních řádů AS AČR (NSŘ), Standardních propozic pro rally AS AČR (SPR) a těchto zvláštních ustanovení (ZU).
Modifikace, doplnění a/nebo změny těchto Zvláštních ustanovení budou oznámeny prostřednictvím očíslovaných a datovaných Prováděcích ustanovení (Bulletinů) vydaných pořadatelem nebo sportovními komisaři.
MSŘ, NSŘ a SPR jsou k dispozici na stránkách www.autoklub.cz.

1.2 Povrch

100% asfalt a 0% šotolina

1.3 Celková délka RZ a celková délka trati

- délka RZ: 38,89 km
délka trati: 53,90 km

2. ORGANIZACE

2.1 Zápočet rally

Volný podnik

2.2 Schvalovací číslo ASN

Schvalovací číslo ASN: AR00918 ze dne 2. 11. 2018

2.3 Jméno pořadatele, adresa stálého sekretariátu a spojení

MPA Motorsport klub v AČR
Bellušova 7 Praha 5 155 00
tel.: +420 602 359 559
e-mail: info@prazskyrallysprint.cz
web: www.prazskyrallysprint.cz

2.4 Organizační výbor

Předseda: Petr Mihule
Členové: Jaroslav Švihálek, Alois Neuman, František Stoklasa

2.5 Sportovní komisaři

Hlavní sportovní komisař: Jiří Venuš

2.6 Pozorovatelé a delegáti

Bezpečnostní delegát: Miroslav Smolík

2.7 Hlavní činovníci

Ředitel rally: Petr Mihule
Tajemník rally: Jana Hefnerová
Hlavní technický komisař: Václav Šedivý
Hlavní časoměřič: Radomil Navrátil
Hlavní činovník pro bezpečnost: Jaroslav Švihálek
Činovník pro styk se soutěžícími: Jiří Nejdl
Hlavní lékař: MUDr. Milan Procházka
Vedoucí dispečinku: Pavel Štípek
Operátoři ONI: Václav Štípek
GPS systém: Martin Křen, Vedoucí zpracovatelské skupiny: Oto Berka

2.8 Umístění ředitelství rally

Místo: NH Car Praha 6 Strahov KIA
Datum: 30. 11. 2018, Čas: 07:00 hod

2.9 Umístnění uzavřených parkovišť

Uzavřené parkoviště nebude zřízeno

2.10 Umístění tiskového střediska

Místo: NH Car Praha 6 Strahov KIA
Datum: 30. 11. 2018, Čas: 15:00 hod

2.11 Umístění servisního parkoviště

Místo: Strahov
Datum: 29. 11. 2018, Čas 18:00

3. PROGRAM

Uzávěrka přihlášek

Místo: Strahov, Datum: 20.11.2018, Čas: 20:00

Uzávěrka pro objednání místa navíc a další požadavky v servisní zóně

Místo: info@prazskyrallysprint.cz, Datum: 20.11.2018, Čas: 20:00

Publikování seznamu přihlášených a startovního pořadí

Místo: NH Car Praha 6 Strahov KIA, Datum: 30.11.2018, Čas: 19:00

Publikování itineráře a map

Místo: NH Car Praha 6 Strahov KIA, Datum: 30.11.2018

Umístění oficiální vývěsky

Místo: NH Car Praha 6 Strahov KIA, Datum: 30.11.2018, Čas: 19:00

Výdej itineráře a GPS jednotek pro seznamovací jízdy

Místo: NH Car Praha 6 Strahov KIA, Datum: 30.11.2018, Čas: 9:00

Seznamovací jízdy

Datum: 30.11.2018, Čas: čl. 9 a Příloha 2 ZU

Otevření tiskového střediska a zahájení akreditací

Místo: NH Car Praha 6 Strahov KIA, Datum: 30.11.2018, Čas: 15:00

Otevření servisního parkoviště

Místo: Strahov, Datum: 29.11.2018, Čas: 18:00

Doplnění údajů o spolujezdcích

Místo: NH Car Praha 6 Strahov KIA, Datum: 30.11.2018, Čas: do 18:00

Administrativní přejímka

Místo: NH Car Praha 6 Strahov KIA, Datum: 30.11.2018, Čas: 08:00

Instalace GPS jednotek pro rally

Místo: NH Car Praha 6 Strahov KIA, ,Datum: 30.11.2018, Čas: 9:00-12:00

Technická přejímka, kontrola a značení mechanických částí

Místo: NH Car Praha 6 Strahov KIA, Datum: 30.11.2018, Čas: 9:15-12:00

První zasedání sportovních komisařů

Místo: NH Car Praha 6 Strahov KIA, Datum: 30.11.2018, Čas: 18:00

Vyvěšení startovní listiny a časů

Místo: NH Car Praha 6 Strahov KIA, Datum: 30.11.2018, Čas: 19:00

Předání vozidel do UP

UP před slavnostním startem a startem do 1. etapy nebude organizováno

Start do 1. etapy

Místo: Strahov, Datum: 1.12.2018, Čas: 08:00

Rozdílení cen

Místo: KD Na Marjánce Bělohorská 262 Praha 6, Datum: 1.12.2018, Čas: 19:00

Cíl rally (ČK - UP)

Místo: Strahov, Datum: 1.12.2018, Čas: 16:00

Závěrečná technická kontrola

Nekoná se

Vyvěšení předběžných konečných výsledků

Místo: NH Car Praha 6 Strahov KIA, Datum: 1.12.2018, Čas: 16:30

Vyvěšení oficiálních konečných výsledků

Místo: NH Car Praha 6 Strahov KIA, Datum: 1.12.2018, Čas: 16:45

4. PŘIHLÁŠKY

4.1 Uzávěrka přihlášek

Datum: 20. 11. 2018
Čas: 20:00 hod

4.2 Postup při přihlášení

4.2.1 Rozhodujícím údajem při podání přihlášky je datum doručení do sekretariátu rally. Je-li přihláška e-mailem, musí být originál doručen pořadateli nejpozději do 5 dnů po uzávěrce přihlášek. E-mail pro zaslání přihlášek elektronicky je info@prazskyrallysprint.cz
Soutěžící je povinen zaslat spolu s přihláškou také kopii licence soutěžícího. Podrobnosti o spolujezdci mohou být doplněny dodatečně až do zahájení administrativní přejímky. Zahraniční účastníci musí doložit souhlas své ASN (čl. 2.3.8 MSŘ FIA).
Všichni jezdci musí být držitelem minimálně národní licence jezdce platnou pro rok 2018. Ti spolujezdci, kteří si vyřizují licenci pouze pro tento podnik, musí absolvovat základní seminář pro rally a lékařskou prohlídku provedenou hlavním lékařem podniku.

4.2.2 Přihláška bude přijata jen tehdy, pokud bude celá výše vkladu připsána na účet pořadatele do doby určené pro uzávěrku přihlášek. Pořadatel může ve výjimečných případech přijmout přihlášku i před zaplacením vkladu. Úhrada vkladu po uzávěrce přihlášek je však možná jen po dohodě s pořadatelem a vždy znamená zvýšení vkladu o 25 %. V takovém případě je soutěžící povinen vklad zaplatit nejpozději do doby předání itineráře.

4.2.3 Potvrzení přihlášek bude provedeno e-mailovou zprávou.

4.3 Počet přihlášek a vozidla

4.3.1 Maximální počet přijatých přihlášek je 63.

4.3.2 Rally se mohou zúčastnit jen vozy, které odpovídají předpisům Přílohy J MSŘ FIA a Národním technickým předpisům.

4.3.3 Vypsané skupiny a třídy

Třída 5

Skupiny
A nad 1600 ccm do 2000 ccm, Super 1600, R2C (atmo nad 1600 ccm do 2000 ccm), R2C (turbo nad 1067 ccm do 1333 ccm),R3C (atmo nad 1600 ccm do 2000 ccm), R3C (turbo nad 1067 ccm do 1333 ccm), R3T (turbo do 1620 ccm / jmenovitý)

Třída 6

Skupiny
A nad 1400 ccm do 1600 ccm, R2B (atmo nad 1390 ccm do 1600 ccm), R2B (turbo nad 927 ccm do 1067 ccm), Kit-car nad 1400 ccm do 1600 ccm

Třída 7

Skupiny
A do 1400 ccm, Kit-car do 1400 ccm

Třída 8

Skupiny
N nad 1600 ccm do 2000 ccm

Třída 9

Skupiny
N nad 1400 ccm do 1600 ccm, R1B (atmo nad 1390 ccm do 1600 ccm), R1B (turbo nad 927 ccm do 1067 ccm)

Třída 10

Skupiny
N do 1400 ccm R1A (atmo do 1390 ccm), R1A (turbo do 927 ccm)

Třída 11

Skupiny
A nebo N s přeplňovaným motorem Diesel do 2000 ccm / jmenovitý, R3D (do 2000 ccm / jmenovitý), SAD s přeplňovaným motorem diesel (do 2000 ccm / jmenovitý), VD s přeplňovaným motorem diesel (do 2000 ccm / jmenovitý)

Třída 14

Skupiny
SA1 do 1400 ccm

Třída 15

Skupiny
SA2 nad 1400 do 1600 ccm

Třída 16

Skupiny
SA3 nad 1600 do 2000 ccm včetně vozů Kit Car, SA3 bez homologačního listu o jmenovitém objemu do 2000 ccm a s jednou poháněnou nápravou

Třída 17

Skupiny
V1 automobily Škoda

Třída 18

Skupiny
V2 do 2000 ccm

- Dále mohou startovat homologovaná vozidla (i s prošlou homologací) bez dieselových motorů. Jsou povolena vozidla skupiny WRC, vozidla S2000 atm, RRC (S2000 turbo), R4, R5, N nad 2000 ccm, RGT, Porsche GT a dále vozidla třídy 13 a HA kategorie 3, 4 a 5 s objemem nad 2000 ccm.
- Tohoto závodu se mohou zúčastnit i jezdci ve věku od 16 do 18 let s vozidly třídy 6 (kromě vozidel Kit car), 7, 9 a 10 se spolujezdci, kteří mají mezinárodní licenci. Mladí jezdci musí mít národní licenci a musí být zapsáni v oficiálním seznamu pro Pohár mládeže.

Doplňující ustanovení

Vozidla homologovaná jako "Kit car" s objemem 1400 až 1600 cm3 mohou být přijaty, pokud budou plně odpovídat článku 255. 6.2 "Hmotnost" Přílohy J.
- Vozidla se dvěma poháněnými koly a s přeplňovaným motorem Diesel, jehož jmenovitý objem nepřesahuje 2000 ccm, jsou povolena ve skupině A a ve skupině N.
- Pro vozidla homologovaná jako S1600 a S2000 je povoleno použití dílů zrušených "Erratem" bez jakékoliv penalizace
- Vozidla R3D zařazená do třídy 11
- Jsou povolena vozidla skupiny SA (národní)
- vozidla se základní prošlou homologací FIA (homologace platné od 1. 1. 1987) s možností maximálních úprav pro skupinu A včetně provedení "Kit car", avšak s bezpečnostními prvky a hmotností podle současně platných předpisů.
- dále vozidla se základní prošlou homologací FIA (homologace platné od 1. 1.1987) s možností maximálních úprav pro skupinu A, avšak s bezpečnostními prvky a hmotností podle současně platných předpisů. Převodovka: vnitřek převodovky je libovolný, převodové poměry a schéma řazení musí být homologované ve sk. A.
- Jsou povolena vozidla s národní homologací
- Všem vozidlům, kterým v roce 2016 a 2017 skončilo čtyřleté období pro účast ve FIA mistrovstvích (kromě MS) se prodlužuje povolení startovat v rámci MČR, ve svých třídách do 31. 12. 2019. Toto povolení se také vztahuje na vozidlo Honda Civic A/N 5552.

4.4 Vklady

4.4.1 Přihlašovací vklady
Vklad s volitelnou reklamou nabídnutou pořadatelem: 12.500 Kč
Vklad bez reklamy pořadatele: 25.000 Kč
Pojištění: 1 100 Kč

4.4.2 Vklad zahrnuje:
- itinerář a ostatní dokumenty pro posádku
- označení pro 1 soutěžní vozidlo
- označení pro 1 servisní vozidlo
- označení pro 1 doprovodné vozidlo
- označení pro 4 mechaniky

4.5 Způsob úhrady vkladu

Poštovní poukázkou nebo bankovním převodem na bankovní účet 115-4668760227/0100.
Jako variabilní symbol uveďte číslo licence jezdce. Šeky nebudou akceptovány. Za datum zaplacení bude považováno datum připsání vkladu na účet pořadatele. Pozdější termín nebude akceptován a přihláška soutěžícího bude odmítnuta s výjimkou případů podle čl. 4.2.2 těchto ZU.

4.6 Vrácení vkladů

4.6.1 Vklad bude vrácen v plné výši:
- při odmítnutí přihlášky
- při odvolání rally
- při zrušení přihlášky před konečnou uzávěrkou přihlášek.

4.6.2 Částečné vrácení vkladu:
- posádkám, které svou neúčast řádně omluví před zahájením seznamovacích jízd, bude vráceno minimálně 80 % vkladu
- posádkám omluveným před začátkem doby pro administrativní přejímku bude vráceno 50 % vkladu.

4.6.3 Vklad (nebo jeho část) bude vrácen do 1 měsíce po skončení rally.

5. POJIŠTENÍ

5.1 Pojištění odpovědnosti

5.1.1 Autoklub ČR uzavřel s pojišťovnou Kooperativa, a. s. Vienna Insurance Group, prostřednictvím společnosti PLATINUM Consulting, s. r. o. pojistnou smlouvu č. 7721068860 o pojištění odpovědnosti pořadatele za škodu způsobenou jinému v souvislosti s pořadatelem rally až do výše 10 000 000 Kč.

5.1.2 Součástí rámcové pojistné smlouvy je pojištění vozidel účastníků proti škodám způsobeným třetím osobám až do částky 10.000.000 Kč na účastníka. Pojištění se nevztahuje na škody, které si účastníci akce způsobí vzájemně mezi sebou. Pořadatel se zavazuje zajistit toto pojištění pro všechny účastníky s výjimkou těch, kteří u administrativní přejímky doloží, že mají uzavřeno své dlouhodobé pojištění pokrývající škody způsobené na uzavřené trati.

5.1.3 Pojištění pořadatelů a účastníků se sjednává s integrální franšízou 5.000 Kč, tzn., že škody do 5.000 Kč nebudou hrazeny a škody nad tento limit budou hrazeny bez spoluúčasti pojištěného.

5.1.4 Všechny posádky musí při administrativní přejímce předložit platnou mezinárodní zelenou kartu svého vozidla. Bez tohoto dokladu nebude posádce povolen start.

5.2 Úrazové pojištění jezdců a spolujezdců

Každý jezdec i spolujezdec je povinen sjednat si své osobní úrazové pojištění a doklad na požádání předložit při administrativní přejímce (neplatí pro držitele licence AS AČR). Pojištění zahraničních posádek musí zahrnovat i krytí nákladů na případné léčení v ČR. Pojištění musí být sjednáno od volného tréninku / shakedownu až po závěrečné UP za cílem rally.

5.3 Oznámení škody

Posádky jsou povinny nejpozději do konce soutěže oznámit pořadateli škodu způsobenou jejich vozidlem na trati rally. Nedodržení této povinnosti znamená předvolání soutěžícího a příslušné posádky k disciplinární komisi.

5.4 Vyloučení z pojistného krytí

Servisní a doprovodná vozidla, vozy pro seznamovací jízdy a další vozidla označená zvláštními tabulkami od pořadatele, nejsou kryta pojištěním rally (s výjimkou pojištěných pořadatelských vozidel) a jedou vždy na vlastní odpovědnost.

6. REKLAMA A OZNAČEN

6.1 Povinná reklama

- na startovních číslech: TipCars
- na tabulce rally: Subaru
- panel na zadním okně: Michelin

6.2 Volitelná reklama dodaná pořadatelem

Pořadatel si vyhrazuje, aby na vozidle zůstala tato volná místa:
- reklama 67 x 20 cm na bočních dveřích pod startovním číslem:
Umístění reklamy dodané pořadatelem je uvedeno v Příloze 4 ZU.

6.3 Startovní čísla a tabulky podniku

Bude-li kdykoliv v průběhu rally zjištěno, že na vozidle chybí reklamní nápis (nebo jiný druh reklamy) dodaný pořadatelem, nebo že je reklama na voze nalepena v rozporu s přílohou 4 ZU nebo je tato dodatečně upravena, bude posádka potrestána peněžitou pokutou ve výši 3.000 Kč za každou chybějící reklamu.

6.4 Startovní čísla a tabulky rally

Startovní čísla a tabulky rally podle čl. 18 SPR pořadatel dodá každé posádce při prezentaci. Čísla a tabulky musejí být na voze umístěna v průběhu celé rally. Bude-li kdykoliv v průběhu rally zjištěno, že na vozidle chybí:
- jedno startovní číslo nebo jedna tabulka rally, bude posádka potrestána pokutou 3.000 Kč
- obě startovní čísla na předních dveřích nebo obě tabulky rally, bude oznámena sportovním komisařům.

6.5 Jména jezdce a spolujezdce

Počáteční písmeno (iniciály) jména a celé příjmení jezdce a spolujezdce musí být spolu se státními vlajkami zemí, jejichž ASN jim vydala licence, napsáno na zadním bočním okně na obou stranách vozu vedle startovního čísla takto:
- bílé písmo "Helvetica"
- iniciály jmen a první písmena příjmení obou musí být velká a zbývající písmena jsou malá
- písmo je 6 cm vysoké s tloušťkou čáry 1 cm.
Jméno jezdce bude na obou stranách vozu napsáno jako horní.

7. PNEUMATIKY

Lze použít jen pneumatiky, které odpovídají ustanovením SPR v článku 60 a Přílohy V. Po celou dobu provozu vozidla na veřejných komunikacích v ČR musí být hloubka dezénu pneumatik minimálně 1,6 mm.
Nedodržení předpisů pro použití pneumatik bude oznámeno sportovním komisařům, kteří mohou použít sankce podle čl. 12.1 a 12.2 MSŘ.

8. PALIVO, TANKOVÁNÍ

8.1 Palivo

Je povoleno bezolovnaté palivo s maximálním množstvím olova 0,013 g/l, které musí být ve shodě s Přílohou J FIA 2018.

8.2. Tankování

Posádky mohou tankovat jen v tankovacích zónách určených v itineráři.

9. SEZNAMOVACÍ JÍZDY

9.1 Postup při zápisu

Před zahájením seznamovacích jízd každá posádka nahlásí pořadateli tovární značku a registrační značku vozidla, se kterým bude seznamovací jízdy provádět, a obdrží výkaz pro seznamovací jízdy a monitorovací jednotku GPS. Jednotka GPS musí být zapnuta ve voze po celou dobu provádění seznamovacích jízd posádkou, tedy i na přejezdech. Pořadatel dodá označení (startovní čísla), která musí být po celou dobu seznamovacích jízd nalepena v pravém horním rohu čelního skla a na zadních bočních oknech. Případnou změnu ohlášeného vozidla musí posádka předem oznámit pořadateli. Výkaz pro seznamovací jízdy a monitorovací jednotku GPS posádka odevzdá místo odevzdání.

9.2 Program seznamovacích jízd je uveden v Příloze 2 ZU.

9.3 Omezení

9.3.1 Seznamovací jízdy budou konány v souladu s čl. 25 SPR a musí být použita jen sériová vozidla podle specifikace uvedené v čl. 25.1 SPR. Tato vozidla musí být pojištěna tak, jak vyžaduje zákon.

9.3.2 Jakákoliv přítomnost jezdce a/nebo spolujezdce na trati rychlostních zkoušek v době dvou měsíců před začátkem rally je považována za seznamovací jízdu. Každý jezdec a/nebo spolujezdec, který se má v tomto období z jakéhokoliv důvodu nacházet na území využívaném pro rally, musí o tom včas informovat Petr Mihule 602 359 559 s výjimkou jezdců nebo spolujezdců, kteří v této oblasti žijí nebo trvale pracují. Tato omezení se týkají všech, kteří se chtějí rally zúčastnit bez ohledu na skutečnost, zda již podali přihlášku nebo obdrželi ZU.

9.3.3 Pořadatel povoluje v rámci seznamovacích jízd 2 průjezdy stejnou rychlostní zkouškou. Jízda v protisměru RZ je zakázána mimo úseků vyznačených v itineráři pro seznamovací jízdy. Na startu a ve stopce každé RZ si posádka sama provede zápis času do výkazu seznamovacích jízd. Kontrola bude provedena pomocí GPS jednotek na seznamovací jízdy a pomocí činovníků 9 jmenovaných ředitelem rally, kteří budou dohlížet a kontrolovat průběh seznamovacích jízd na místě. Posádky jsou u nich povinny zastavit a předložit jízdní výkaz pro seznamovací jízdy.

9.3.4 Průběh seznamovacích jízd bude monitorován zařízením GPS, příslušníky Policie ČR a dalšími činovníky určenými ředitelem rally. Maximální rychlosti se řídí dopravními předpisy ČR. Nerespektování dopravních předpisů, zejména překročení maximální povolené rychlosti, bude sledováno monitorovacím zařízením GPS a také kontrolováno policií a finančně pokutováno. Bude-li zjištěno, že jezdec nemá ve svém voze během seznamovacích jízd funkční GPS zařízení, bude potrestán dle článku 9.3.5 ZU.

9.3.5 Způsob jízdy
Posádky jsou povinny dodržovat článek 20 SPR.
Seznamovací jízdy provedené mimo program seznamovacích jízd (Příloha 2 ZU) nebo větší počet průjezdů, než je povoleno, budou oznámeny sportovním komisařům.
Překročení povolené rychlosti během seznamovacích jízd a během rally bude potrestáno ředitelem soutěže bez ohledu na policejní sankce takto:
Za 1 km/h přes limit rychlosti: všichni jezdci 250 Kč
Soutěžícím, kteří poruší jiné ustanovení než je překročení rychlosti, bude za zjištěné přestupky udělena tato penalizace:
1. přestupek pokuta uložená ředitelem rally
2. přestupek časová penalizace 5 minut uložená sportovními komisaři
3. přestupek vyloučení rozhodnuté sportovními komisaři

9.3.6 Připomínky posádek k trati
Místo: NH Car Praha 6 Strahov KIA
Datum: 30.11.2018
Čas: 14:00 Ředitel

10. ADMINISTRATIVNÍ PŘEJÍMKA

10.1 Administrativní přejímka

Místo: NH Car Praha 6 Strahov KIA
Datum: 30.11.2018
Čas: 08:00

Posádky jsou povinny absolvovat Administrativní přejímku před svým časem na technickou přejímku.

Dokumenty k předložení:

- potvrzení přihlášky – vyplněná technická karta
- licenci soutěžícího
- licenci jezdce a spolujezdce
- platné řidičské průkazy jezdce a spolujezdce
- průkaz zdravotní pojišťovny jezdce a spolujezdce
- povolení od ASN (povinné pro zahraniční posádky)
- doplnění všech podrobností v přihlášce
- technickou kartu
- doklad o zákonném pojištění odpovědnosti za vozidlo (zelená karta)
- doklady o registraci vozidla
- souhlas majitele vozidla, pokud jím není jeden z členů posádky

11. TECHNICKÁ PŘEJÍMKA, PLOMBOVÁNÍ, ZNAČENÍ

11.1 Technická přejímka

Místo: Strahov-servis
Datum: 30.11.2018 Čas: 9:00-12:00
Čas technické přejímky bude zaslán v potvrzení přihlášky nebo uveden na internetových stránkách. Opožděný nebo předčasný příjezd na technickou přejímku se trestá peněžitou pokutou 1000 Kč za každých dokončených 5 minut zpoždění. Při zpoždění nad 30 min. bude posádka oznámena sportovním komisařům.
Při technické přejímce každý soutěžící předloží:
- homologační list vozidla, sportovní průkaz vozidla, HTP / TPHV (je-li předepsán)
- vyplněnou technickou kartu s bezpečnostní výbavou jezdce a spolujezdce s potvrzením o absolvování administrativní přejímky
- další dokumenty stanovené technickými předpisy.

11.2 Plombování a značení (zároveň při technické přejímce)

Platí ustanovení SPR.

11.3 Bezpečnostní výbava jezdců

Každý soutěžící musí předložit kompletní oblečení, které hodlá použít, včetně přileb a systému FHR (např. HANS), a vyplněné formuláře bezpečnostní výbavy. Bude kontrolována shoda s kapitolou III Přílohy L MSŘ.

11.4 Okna

Použití kouřové nebo postříbřené fólie na bočních oknech, na zadním okně a na skle otevírací střechy se řídí čl. 253.11 Přílohy J, MSŘ FIA.

11.5 Národní předpisy

Všechna vozidla podle článku 4.3.2 ZU musí odpovídat vyhlášce s příslušnými výjimkami pro sportovní vozidla.

11.5.1 Hlučnost vozidel
Platí čl. 4.5.2 SPR. Překročení limitu hladiny hluku při technické přejímce se trestá odmítnutím startu, překročení hladiny hluku při kontrole v průběhu rally bude oznámeno sportovním komisařům, kteří mohou použít sankce podle čl. 12.1 a 12.2 MSŘ.

11.6 Povinné monitorovací zařízení ONIŽ (GPS)

11.6.1 Každé rally vozidlo musí být ještě před technickou přejímkou vybaveno funkčním držákem monitorovací jednotky GPS včetně dvou antén, diodou elektronické červené vlajky a osazenou monitorovací jednotkou.

11.6.2 Soutěžící obdrží držáky od správce GPS při výdeji itineráře a musí je do svých vozidel namontovat podle dodaného instalačního manuálu ještě před technickou přejímkou.

11.6.3 Správce zařízení po jeho instalaci zkontroluje montáž držáku, osadí jej sledovací jednotkou a pomocí "Dallas" čipu monitorovací systém otestuje. Pro instalaci půjčovací sady GPS je potřeba nachystat vývod napájení 12V.

11.6.4 Zápůjční poplatky
monitorovací jednotka: 105 Kč (poplatek je součástí vkladu)
držák jednotky: 315 Kč
kompletní mobilní jednotka (pro cizince): 15 €
vratná kauce deponovaná u správce ONIŽ: licence nebo 1 000 Kč
Případné zničení, nevrácení nebo poškození zařízení musí soutěžící uhradit podle schváleného ceníku. Všechny další podrobnosti jsou obsaženy v dokumentaci dodané při prezentaci posádek a v příloze 6 těchto ZU.

11.6.5 Jakýkoliv pokus o úpravu, manipulaci či zásah do monitorovacího zařízení, který kvůli vnějším zásahům znemožní zaznamenávání trasy, bude nahlášen sportovním komisařům, kteří mohou udělit trest až do vyloučení.

12. PRŮBĚH RALLY

12.1 Způsoby startu rally

12.1.1 Slavnostní start
Nekoná se

12.1.2 Start do RZ
Start bude proveden pomocí elektronických digitálních startovacích hodin umístěných na startu RZ v zorném poli jezdce a doplněných fotobuňkou pro zjištění předčasných startů. Fotobuňka je umístěna 40 cm za startovní čarou ve výšce 50 (+/- 5) cm. Vozidlo musí být postaveno tak, aby jeho přední část byla na úrovni startovní čáry.
Časoměřič jízdní výkaz vrátí posádce až v minutě startovní procedury.

12.2 Postup startéra při použití elektronických digitálních hodin:

Bude použita světelná signalizace s digitálním odpočítáváním času:
40 sekund - rozsvítí se červené světlo
30 sekund - startér ukáže na startovací hodiny
10 sekund - problikne červené světlo
0 - Start - rozsvítí se zelené světlo
- 20 sekund - zhasne zelené a rozsvítí se červené světlo a bude uplatněn čl. 37.4.3 SPR.
V případě poruchy elektronických digitálních startovacích hodin vozidlo odstartuje na pokyn startéra.

12.3 Cílový ceremoniál

Soutěžní trať končí v ČK na vjezdu do záchytného parkoviště před cílovou rampou. Pro první tři posádky v absolutní klasifikaci budou připraveny stupně vítězů. Ostatní ceny podle čl. 14.2 ZU budou předány během slavnostního vyhlášení výsledků.

12.4 Předčasný příjezd

Předčasný příjezd do cíle rally je povolen bez penalizace.

12.5 Rychlostní zkoušky

12.5.1 Retardéry
Na trati RZ budou z bezpečnostních důvodů zřízeny retardéry dle čl. 40.6 SPR. Rozhodčí faktu budou zveřejněni na oficiální vývěsce.
Za nesprávné projetí retardérem udělí ředitel tyto penalizace:
- posunutí (převrácení) 1 části retardéru mimo základnu 5 sekund
- rozražení retardéru nebo neprojetí celým retardérem 20 sekund
- objetí (vynechání) retardéru 30 sekund
Ve sporných případech rozhodnou sportovní komisaři.

12.5.2 Okruhové RZ
Pro okruhové platí tato pravidla:
V ČK před startem okruhové RZ bude posádkám do jízdního výkazu zaznamenán čas, který je počátkem jízdní doby do příští ČK. Vjezd do RZ bude řízen časoměřičem s ohledem na bezpečnost jezdců.
Na pokyn časoměřiče posádka vjede do okruhové RZ, projede letmým startem, kde jí bude změřen přesný startovní čas a pokračuje v jízdě po RZ. Absolvuje předepsanou trať podle itineráře (jednotlivá kola si počítá sama) a po průjezdu letmým cílem musí zmírnit rychlost a zastavit u panelu STOP, kde předloží jízdní výkaz k potvrzení. Při výjezdu z okruhu a v oblasti cíle i mezi cílem a panelem STOP nesmí posádka zastavit ani ohrožovat ostatní posádky. Výsledek RZ nemusí být posádkám sdělován hned na stanovišti STOP, bude jim oznámen nejpozději na konci sekce.
Start s použitím semaforu:
Proběhne-li start v předpokládaném časovém intervalu startu, ukáže časoměřič cca 5 vteřin před rozsvícením zeleného světla posádce tabulku s číslem 5. V případě potřeby delšího časového intervalu než lze předpokládat, ukáže časoměřič posádce nejdříve tabulku STOP a následně pak cca 5 vteřin před rozsvícením zeleného světla tabulku s číslem 5.

12.5.3 Nedodržení předpisů pro okruhovou zkoušku nebo prokazatelné zkrácení trati bude oznámeno SK.

12.5.4 Posádka, která neabsolvuje plný počet předepsaných kol, obdrží ke svému skutečnému času penalizaci 5 minut za každé neodjeté kolo. Posádce, která ujede více kol než je předepsaný počet, bude započítán skutečný čas za všechna odjetá kola

12.5.5 Posádky, kterým byla vyvěšena červená vlajka, pokračují sníženou rychlostí až k výjezdu z okruhu a potom, bez ohledu na počet ujetých kol, ihned odjedou ke stanovišti STOP. Bude jim přidělen náhradní čas.
Na traťovém úseku mimo RZ a označená místa platí přísný zákaz ohřívání.

12.6 Ostatní postupy (včetně pořadatelských a promotérských akcí)

12.6.1. Servisních parkoviště
Místo: Strahov
Datum a čas: od 29.11.2018. od 18:00

Přidělený prostor

Prostor v servisní zóně bude přidělen podle čl. 49.5.3 Př. 9 SPR.
Pořadatel přidělí plochu 100 m2 pro každé soutěžní vozidlo prioritních jezdců a plochu 80 m2 pro každé soutěžní vozidlo ostatních jezdců.
Pořadatel umožní (pokud je to v jeho možnostech) posádkám dokoupení většího prostoru v servisním parkovišti. Doporučená cena za tuto službu je 100 Kč za 1 m2, maximální cena by neměla přesáhnout 150 Kč za 1 m2. Pořadatel může nabídnout posádkám menší než předepsanou plochu, nejméně 60 m2, taková úprava musí být zohledněna snížením startovného částkou 2 000 Kč.

KOMERČNÍ BALÍČEK

Pořadatel nabídne povinně prioritním jezdcům možnost zakoupení "KOMERČNÍHO BALÍČKU", který bude obsahovat 50 m2 navíc v servisním parkovišti, označení na vozidlo 1 x SERVIS, označení pro personál 2 x MECHANIK dále označení na vozidlo 4 x HOST* a označení osob 8 x HOST. Cena za tuto službu by neměla přesáhnout částku 7 500 Kč bez příslušné DPH. Ostatním jezdcům pořadatel tuto službu nabídne pouze v případech, kdy je to v jeho možnostech.
* takto označené vozidlo může parkovat na vyhrazeném parkovišti v těsné blízkosti servisního parkoviště

Pohyb vozidel v servisním parkovišti

V době mezi vjezdem prvního soutěžního vozidla do servisu a odjezdem posledního vozidla z něj je vjezd jakýchkoliv servisních vozidel do servisního parkoviště či jejich pohyb v něm striktně zakázán. Každé porušení bude pokutováno ředitelem rally ve výši 2000 Kč. Servisní parkoviště je jednosměrné jak pro vozy rally, tak pro servisní a doprovodná vozidla. Maximální rychlost v servisním parkovišti je 30 km/h.

12.6.2 Průzkumná vozidla Pravidla pro průzkumná vozidla se řídí čl. 25.6 SPR.

12.7 Oficiální čas používaný během rally

Český telefonní čas můžete získat na tel. čísle 14112.

12.8 Vstup do prostor přeskupení a uzavřeného parkoviště

12.7.1 Pracovníci monitorovacího systému mohou vstupovat do prostoru přeskupení a uzavřeného parkoviště za účelem údržby jednotek GPS namontovaných v soutěžních vozech. Musejí být doprovázení delegovaným technickým komisařem a alespoň jedním zástupcem týmu (jezdec, spolujezdec a/nebo soutěžící).

12.7.2 Televizní štáby, jehož pracovníci budou zveřejněni informací ředitele, jsou oprávněni vstupovat do prostoru přeskupení a uzavřeného parkoviště za účelem servisu, údržby, oprav anebo vyjmutí medií z televizních záznamových zařízení nainstalovaných v soutěžních vozech. Podmínkou vstupu je doprovod technického komisaře a alespoň jednoho zástupce týmu (jezdec, spolujezdec a/nebo soutěžící).

13. OZNAČENÍ ČINOVNÍKŮ

Vedoucí RZ: zelená vesta
Hlavní činovník pro bezpečnost: červená vesta
Vedoucí stanoviště: modrá vesta
Traťoví komisaři: oranžová vesta

14. KLASIFIKACE A CENY

Pořadatel udělí ceny prvním třem posádkám v absolutní klasifikaci, skupině N, H
Oceněné za účast budou všechny přihlášené posádky.

15. ZÁVĚREČNÉ KONTROLY A PROTESTY

15.1. Závěrečná kontrola určených vozidel

Místo: NH Car Kia Strahov
Datum: 1.12.2018
Čas: 16:00

15.2 Poplatek při protestu

Stanoven ve výši: 11 000 Kč

15.3 Poplatek při odvolání

národní (k ASN): 21 000 Kč

Petr Mihule
ředitel rally

Zvláštní ustanovení - propozice 2018 ve formátu pdf ke stažení zde.

Generální partner Hlavní partner Hlavní partner Oficiální partner Hlavní mediální partner Mediální partner Mediální partner Oficiální partner
Pražský Rallysprint