Pražský Rallysprint
K oblíbeným Napište nám - Pražský Rallysprint Pražský Rallysprint Facebook
Pražský Rallysprint Pražský Rallysprint Pražský Rallysprint Pražský Rallysprint
Generální partner Hlavní partner Hlavní partner Oficiální partner

Tipcars Pražský Rallysprint 2023 | Bezpečné chování diváků na trati rally a pár dobrých rad

Automobilové rallye jsou jednou z nejpopulárnějších a divácky nejnavštěvovanějších disciplin motoristického sportu. Trvalý zájem diváků je důkazem jejich uznání mistrovským sportovním výkonům jezdců, kvalitním soutěžním vozům i pořadatelům rallye. Na druhé straně ale neukázněnost některých diváků působí stále vážnější potíže při plynulém zajištění průběhu rallye a hlavně pak bezpečnosti všech účastníků rallye, v první řadě vás, fanoušků a návštěvníků, o čemž jsme se bohužel mohli přesvědčit i v uplynulých sezónách šampionátu MMČR v rallye. Závodní vozy jedou pod tlakem na co nejlepší výsledek, na hraně jezdeckých, ale i technických možností. Čas od času je některá rallye poznamenána tragickou nehodou na trati rychlostní zkoušky, střetem soutěžního vozu s diváky, jejich zraněními a někdy i někdo z nich nehodu zaplatí svým životem. Každá taková nehoda je pro ty, kteří automobilovým soutěžím nepřejí, argumentem k jejich omezení, nebo dokonce i zrušení.

Rally Bezpečně Rally Bezpečně

I na trati TipCars PRAŽSKÉHO RALLYSPRINTU by se diváci měli chovat tak, aby neohrožovali své zdraví, nepoškozovali životní prostředí a neohrozili dobré jméno celého automobilového sportu. I z tohoto důvodu je krédem závodu heslo "RESPEKT k trati, radost z RALLYE".

Věříme, že spolu s námi máte zájem, aby automobilové soutěže byly pořádány i v budoucnu a proto si Vás dovolujeme požádat při sledování rychlostních zkoušek TipCars PRAŽSKÉHO RALLYSPRINTU o dodržování následujících rad a pokynů:
- Uvědomte si, že mimo diváckých prostorů soutěže přihlížíte na vlastní nebezpečí.
- Pracujte v předstihu s programem a časovým harmonogramem rallyesprintu. Předem si vytipujte, který úsek hodláte shlédnout, včetně časů nutných k přesunu, příjezdových silnic a možnosti parkování.
- NESNAŽTE se přijet se svým vozem na úseky, které pořadatel nedoporučuje nebo je do nich vjezd přímo zakázán. Se svými vozy parkujte na vyhrazených parkovištích a odstavných plochách určených pořadatelem. NENIČTE životní prostředí a neparkujte tam, kde byste překáželi soutěžním posádkám a ostatním účastníkům silničního provozu.
- Počítejte s časovým limitem, po který je trať uzavřena před startem a po jejím ukončení. Do diváckých prostorů přicházejte včas, před očekávaným průjezdem prvního jezdce.
- NESTŮJTE na únikových cestách a na vyznačených nebezpečných místech.
- VYVARUJTE se míst pod úrovní tratě. Na trati RZ se nestavte před stromy. Mějte vždy "volná záda" bez plotů, zdí a tím dostatečný únikový prostor.
- Pamatujte na možnost rychlého opuštění svého místa. UPOSLECHNĚTE pokyny pořadatelů, jestliže Vás žádají o opuštění nebezpečného místa na trati RZ, JE TO V ZÁJMU VAŠÍ BEZPEČNOSTI.
- V případě jakékoliv nehody na trati RZ vyčkejte s případnou pomocí na pokyn pořadatelů. Udržujte od okraje vozovky dostatečný odstup. Uvědomte si, že soutěžní vozy jedou velkou rychlostí. Nelze předem vyloučit ani chybu jezdce, ani nepředvídanou technickou závadu vozu.
- V průběhu RZ NEPŘEBÍHEJTE VOZOVKU, A NEPOHYBUJTE SE PO TRATI.
- Neházejte na trať RZ žádné předměty, jimiž byste mohli ohrozit bezpečnost soutěžních posádek. Na takové jednání pamatuje příslušný zákoník.
- Jestliže jsou s vámi děti, mějte je stále pod dohledem. Nesete za ně plnou odpovědnost!
- Nevoďte s sebou na RZ domácí zvířata.
- Pamatujte na bezpodmínečný zákaz rozdělávání ohně podél trati. Porušení zákazu bude trestáno pokutou, stejně jako znečišťování okolí a poškozování okolních porostů a zemědělských kultur. Totéž platí pro ničení a poškozování zábran na trati a technických pomůcek pořadatelů.

V případě, že neukáznění diváci neuposlechnou příkazu pořadatelů a tím ohrozí bezpečnost rychlostní zkoušky, bude rychlostní zkouška na základě posouzení bezpečnostního pracovníka rallye a rozhodnutím ředitele rallye Z R U Š E N A. Vážení diváci, věříme, že k takové situaci nedojde, a že převážná většina ukázněných příznivců automobilových soutěží pomůže pořadatelům na trati rallye a jejich rychlostních zkouškách zajistit bezpečný a plynulý průběh a tím přispět k dobrému hodnocení naší rallye.

Další zajímavé odkazy na téma bezpečnosti:
- www.rally-bezpecne.cz
- www.autoklub.cz
- www.rally-safety.com

Rally Bezpečně
Generální partner Hlavní partner Hlavní partner Oficiální partner Hlavní mediální partner Mediální partner Mediální partner Oficiální partner Oficiální partner
Pražský Rallysprint