Pražský Rallysprint
K oblíbeným Napište nám - Pražský Rallysprint Pražský Rallysprint Facebook
Pražský Rallysprint Pražský Rallysprint Pražský Rallysprint Pražský Rallysprint
Generální partner Hlavní partner Hlavní partner Oficiální partner

Tipcars Pražský Rallysprint 2023 | Zvláštní ustanovení

1. - 2. 12. 2023
VOLNÝ PODNIK

1. ÚVOD

1.1 Obecně

Tato rally je pořádána podle Mezinárodních sportovních řádů FIA (MSŘ) a jejich příloh, Národních sportovních řádů AS AČR (NSŘ), Standardních propozic pro rally AS AČR (SPR) a těchto zvláštních ustanovení (ZU).
Modifikace, doplnění a/nebo změny těchto Zvláštních ustanovení budou oznámeny prostřednictvím očíslovaných a datovaných Prováděcích ustanovení (Bulletinů) vydaných pořadatelem nebo sportovními komisaři.
MSŘ (překlad), NSŘ a SPR pro rok 2023 jsou k dispozici na stránkách www.autoklub.cz.

1.2 Povrch

100% asfalt a 0% šotolina.

1.3 Celková délka RZ a celková délka trati

- délka RZ: 35,69 Km
- délka trati: 86,96 Km

2. ORGANIZACE

2.1 Zápočet rally

Volný podnik

2.2 Schvalovací čísla

Schvalovací číslo ASN: 018AR231019

2.3 Jméno pořadatele, adresa stálého sekretariátu a spojení

MPA Motorsport v AČR
Bellušova 7
155 00 Praha 5
tel.: 602 359 559
e-mail: info@prazskyrallysprint.cz
web: www.prazskyrallysprint.cz

2.4 Organizační výbor

Předseda: Petr Mihule
Členové: Jaroslav Švihálek, František Stoklasa, Josef Urban

2.5 Sportovní komisaři

Hlavní sportovní komisař: Zdeněk Bělák
Sportovní komisaři: Jan Regner, Jana Naušová

2.6 Pozorovatelé a delegáti FIA

Bezpečnostní delegát AS AČR: Michal Mikeš.

2.7 Hlavní činovníci

Ředitel rally: Petr Mihule
Zástupce ředitele Petra Mynářová
Tajemník rally: Petra Mynářová
Hlavní technický komisař: Václav Šedivý
Hlavní časoměřič: Radomír Navrátil
Činovník pro styk se soutěžícími: Sára Hefnerová
Sekretář SSK: Jan Mochan
Hlavní činovník pro bezpečnost: Jaroslav Švihálek
Vedoucí dispečinku: Pavel Štípek
Hlavní lékař: MUDr. Milan Procházka
Vedoucí zpracovatelské skupiny: Oto Berka, SK PORS plus v AČR

2.8 Umístění ředitelství rally

Místo: ČUS, Zátopkova ul. Praha 6
e-mail: info@prazskyrallysprint.cz
Provozní doba:
1.12.2023 pátek 07:00 - 20:00
2.12.2023 sobota 06:00 - 18:00

2.9 Umístění uzavřeného parkoviště

UP nebude zřízeno.

2.10 Umístění tiskového střediska

Místo: ČUS, Zátopkova ul. Praha 6
Datum: 1.12.2023 Čas: 15:00 - 18:00
Datum: 2.12.2023 Čas: 15.00 - 16.00

2.11 Umístění oficiální vývěsky

Bude použita elektronická vývěska na www.prazskyrallysprint.cz prostřednictvím aplikace SPORTITY. Fyzická oficiální vývěska nebude během rally zřízena. Autoklub České republiky zajistil aplikaci SPORTITY, která bude fungovat jako elektronická vývěska při XXVIII. TipCars PRAŽSKÝ RALLYSPRINT, a to na internetových stránkách rally - www.prazskyrallysprint.cz. Aplikace SPORTITY (Sportity.app) je pro všechny pořadatele a soutěžící zdarma ke stažení v Google play a Apple store (pro systémy Android a IOS). Heslo pro vstup do této aplikace při XXVIII. TipCars PRAŽSKÝ RALLYSPRINT je: PRAHA2023.

3. PROGRAM

Program v chronologickém pořadí a podle umístění

Místo:Datum:Čas:
Vydání zvláštních ustanovení 23. 10. 202324:00
Zahájení příjmu přihlášek 23. 10. 202324:00
Uzávěrka přihlášek 24. 11. 202324:00
Publikování seznamu přihlášenýchwww.prazskyrallysprint.cz28. 11. 202324:00
Publikování itineráře a mapwww.prazskyrallysprint.cz28. 11. 202324:00
Výdej itineráře a dokumentaceŘeditelství rally01. 12. 202308:00 – 10.00
Doplnění údajů o spolujezdcíchAdministrativní přejímka01. 12. 202308.00 – 15.00
Administrativní přejímkaŘeditelství rally01. 12. 202308.00 – 15.00
Výdej GPS jednotek pro seznamovací jízdyŘeditelství rally01. 12. 202308.00 – 15.00
Zahájení seznamovacích jízd 01. 12. 202309:00
Konec seznamovacích jízd 01. 12. 2023Příloha 2
Instalace GPS jednotek pro rallyPochůzkou, Strahov01. 12. 202309.00 – 15.00
Technická přejímka, kontrola a značení mechanických částíPochůzkou, Strahov01. 12. 202309.00 – 15.00
Odevzdání tréninkových GPS jednotekŘeditelství rally01. 12. 2023do 15:00
Školení jednodenních licencíŘeditelství rally01. 12. 202315:00
Otevření tiskového střediskaŘeditelství rally01. 12. 202315:00
První zasedání sportovních komisařůŘeditelství rally01. 12. 202316:00
Vydání Seznamu převzatých posádekwww.prazskyrallysprint.cz01. 12. 202316.30
Vydání Startovní listiny a časůwww.prazskyrallysprint.cz01. 12. 202316:30
Start do 1. etapyStrahov02. 12. 202307:30
Cílový ceremoniálStrahov02. 12. 202315:30
Vyvěšení předběžné konečné klasifikacewww.prazskyrallysprint.cz02. 12. 202316:00
Rozdílení cenPotrefená Husa,
Nádražní 43/84, Praha 5
02. 12. 202319.30

4. PŘIHLÁŠKY

4.1 Uzávěrka přihlášek

Datum: 24. 11. 2023 Čas: 24:00 hod.

4.2 Postup při přihlášení

4.2.1 Přihlášení musí být provedeno v elektronické podobě na www.prazskyrallysprint.cz prostřednictvím informačního systému IS AČR. Rozhodujícím údajem při podání přihlášky je potvrzení přihlášky ředitelem a následným obdržením podkladů k platbě.
Podrobnosti o spolujezdci mohou být doplněny dodatečně až do zahájení administrativní přejímky. Zahraniční účastníci musí doložit souhlas své ASN (čl. 2.3.8 MSŘ FIA). Ti spolujezdci, kteří si vyřizují jednodenní licenci pouze pro tento podnik, musí absolvovat vstupní školení pro rally a lékařskou prohlídku provedenou hlavním lékařem podniku po předložení výpisu ze zdravotní dokumentace (viz bod 3 ZU).

4.2.2 Přihláška bude přijata jen tehdy, pokud bude celá výše vkladu připsána na účet pořadatele do doby určené pro uzávěrku přihlášek. Pořadatel může ve výjimečných případech přijmout přihlášku i před zaplacením vkladu. Úhrada vkladu po uzávěrce přihlášek je však možná jen po dohodě s pořadatelem a vždy znamená zvýšení vkladu o 25 %. V takovém případě je soutěžící povinen vklad zaplatit nejpozději do doby předání itineráře.

4.2.3 Potvrzení přihlášek bude provedeno e-mailovou zprávou. Posádka je povinna poslat dokumenty potřebné pro administrativní přejímku na email prazskyrallysprint@email.cz.

4.3 Počet přihlášek a vozidla

4.3.1 Maximální počet přijatých přihlášek je 60

4.3.2 Rally se mohou zúčastnit jen vozy, které odpovídají předpisům Přílohy J MSŘ FIA, Technickým předpisům NSŘ a čl. 1.2 a 2.2 kap. F NSŘ AS AČR a čl. 3.2 kap. K (historické automobily) NSŘ AS AČR. V rally mohou startovat i všechna vozidla WRC s platnou nebo propadlou homologací FIA a vozidla s národní homologací jiné ASN schválená Technickou komisí AČR. Soutěžící je povinen předložit národní homologaci nebo národní předpis nejpozději 7 dnů před konáním podniku.

4.3.3 Vypsané kategorie

4WD - všechna vozidla dle NSŘ, kap F, čl. 1.2 s pohonem na všechna čtyři kola včetně všech vozů WRC, RGT a Porsche GT
2WD - všechna vozidla dle NSŘ, kap F, čl. 1.2 s pohonem na jednu nápravu kromě RGT a Porsche GT
HA - historické vozy kategorií 1-5 s průkazem sportovního vozidla, homologačním listem a platným HTP nebo TPHV

4.4 Vklady

4.4.1 Přihlašovací vklady
Vklad uhraďte až po potvrzení přihláška pořadatelem.
Vklad s volitelnou reklamou nabídnutou pořadatelem 13.000 Kč + pojištění 1.045 Kč = 14.045 Kč
Vklad bez reklamy pořadatele 26.000 Kč + pojištění 1.045 Kč = 26.045 Kč

4.4.2 Vklad zahrnuje:
- itinerář a ostatní dokumenty pro posádku,
- označení pro 1 soutěžní vozidlo,
- označení pro 1 servisní vozidlo,
- označení pro 1 doprovodné vozidlo,
- označení pro 4 mechaniky

4.5 Způsob úhrady vkladu

Poštovní poukázkou nebo bankovním převodem na účet: ČSOB, č. ú.294728717/0300
Jako variabilní symbol uveďte vygenerovaný kód v potvrzení přihlášky. Šeky nebudou akceptovány. Za datum zaplacení bude považováno datum připsání vkladu na účet pořadatele. Pozdější termín nebude akceptován a přihláška soutěžícího bude odmítnuta s výjimkou případů podle čl. 4.2.2 těchto ZU.

4.6 Vrácení vkladů

4.6.1 Vklad bude vrácen v plné výši:
- při odmítnutí přihlášky,
- při odvolání rally,
- při zrušení přihlášky před konečnou uzávěrkou přihlášek.

4.6.2 Částečné vrácení vkladu:
- posádkám, které svou neúčast řádně omluví před zahájením seznamovacích jízd, bude vráceno minimálně 80 % vkladu
- posádkám omluveným před začátkem doby pro administrativní přejímku bude vráceno 50 % vkladu.

4.6.3 Vklad (nebo jeho část) bude vrácen do jednoho měsíce po skončení rally.

5. POJIŠTĚNÍ

5.1.1 Autoklub ČR uzavřel s Allianz pojišťovnou, a. s., prostřednictvím společnosti PLATINUM Consulting, s. r. o. pojistnou smlouvu č. C550012623 o pojištění odpovědnosti pořadatele za škodu způsobenou jinému v souvislosti s pořadatelem rally až do výše 11 000 000 Kč.

5.1.2 Součástí rámcové pojistné smlouvy je pojištění vozidel účastníků proti škodám způsobeným třetím osobám až do částky 11.000.000 Kč na účastníka. Pojištění se nevztahuje na škody, které si účastníci akce způsobí vzájemně mezi sebou. Pořadatel se zavazuje zajistit toto pojištění pro všechny účastníky s výjimkou těch, kteří u administrativní přejímky doloží, že mají uzavřeno své dlouhodobé pojištění pokrývající škody způsobené na uzavřené trati.
Soutěžící a jezdci nemohou být navzájem považováni za třetí osobu.
Pojištění pořadatelů a účastníků se sjednává s integrální franšízou 5.000 Kč, tzn., že škody do 5.000 Kč nebudou hrazeny a škody nad tento limit budou hrazeny bez spoluúčasti pojištěného.

5.1.3 Všechny posádky musí při administrativní přejímce předložit platnou Mezinárodní automobilovou pojišťovací kartu svého vozidla. Bez tohoto dokladu nebude posádce povolen start.

5.2 Úrazové pojištění jezdců a spolujezdců

Každý jezdec i spolujezdec je povinen sjednat si své osobní úrazové pojištění a doklad na požádání předložit při administrativní přejímce (neplatí pro držitele licence AS AČR). Pojištění zahraničních posádek musí zahrnovat i krytí nákladů na případné léčení v ČR. Pojištění musí být sjednáno od volného tréninku / shakedownu až po závěrečné UP za cílem rally.

5.3 Oznámení škody

Posádky jsou povinny nejpozději do konce soutěže oznámit pořadateli škodu způsobenou jejich vozidlem na trati rally. Nedodržení této povinnosti znamená předvolání soutěžícího a příslušné posádky k disciplinární komisi.

5.4 Vyloučení z pojistného krytí

Servisní a doprovodná vozidla, vozy pro seznamovací jízdy a další vozidla označená zvláštními tabulkami od pořadatele, nejsou kryta pojištěním rally (s výjimkou pojištěných pořadatelských vozidel) a jedou vždy na vlastní odpovědnost.

6. REKLAMA A OZNAČENÍ

6.1 Povinná reklama

- na startovních číslech: TipCars
- na tabulce rally: Subaru
- panel na zadním okně: Michelin
- na obou stranách zadní části vozu: ONI Systém

6.2 Volitelná reklama dodaná pořadatelem

Pořadatel si vyhrazuje, aby na vozidle zůstala tato volná místa:
- reklama 67 x 20 cm na bočních dveřích pod startovním číslem.
Umístění reklamy dodané pořadatelem je uvedeno v Příloze 4 ZU.

6.3 Ztráta nebo odstranění reklamy

Bude-li kdykoliv v průběhu rally zjištěno, že na vozidle chybí reklamní nápis (nebo jiný druh reklamy) dodaný pořadatelem, nebo že je reklama na voze nalepena v rozporu s přílohou 4 ZU nebo je tato dodatečně upravena, bude posádka potrestána peněžitou pokutou ve výši 3.000 Kč za každou chybějící reklamu.

7. PNEUMATIKY

Lze použít jen pneumatiky, které odpovídají ustanovením SPR v článku 13 a Přílohy V. Po celou dobu provozu vozidla na veřejných komunikacích v ČR musí být hloubka dezénu pneumatik minimálně 1,6 mm.
Nedodržení předpisů pro použití pneumatik bude oznámeno sportovním komisařům, kteří mohou použít sankce podle čl. 12.1 a 12.2 MSŘ.
Je možné použít libovolné pneumatiky, včetně možnosti jejich řezání a ohřevu.

8. PALIVO, TANKOVÁNÍ

8.1. Palivo

Je povoleno bezolovnaté palivo s maximálním množstvím olova 0,013 g/l, které musí být ve shodě s Přílohou J MSŘ.

8.2.Tankování

Posádky mohou tankovat jen v tankovacích zónách určených v itineráři. Osoby v tankovací zóně musí mít na sobě oblečení a obuv, které bude poskytovat přiměřenou ochranu proti ohni dle čl. 61.2.3 SPR.

9. SEZNAMOVACÍ JÍZDY

9.1 Postup při zápisu

Před zahájením seznamovacích jízd každá posádka nahlásí pořadateli tovární značku a registrační značku vozidla, se kterým bude seznamovací jízdy provádět. Pořadatel dodá označení (startovní čísla), která musí být po celou dobu seznamovacích jízd nalepena v pravém horním rohu čelního skla a na zadních bočních oknech. Případnou změnu ohlášeného vozidla musí posádka předem oznámit pořadateli.

9.2 Program seznamovacích jízd je uveden v Příloze 2 ZU.

Je uveden v Příloze 2 ZU.

9.3 Omezení

Posádky jsou povinny dodržovat při seznamovacích jízdách všechna ustanovení SPR a těchto ZU.

9.3.1 Seznamovací jízdy budou konány v souladu s čl. 25 SPR a musí být použita jen sériová vozidla podle specifikace uvedené v čl. 25.1 SPR. Tato vozidla musí být pojištěna tak, jak vyžaduje zákon.

9.3.2 Jakákoliv přítomnost jezdce a/nebo spolujezdce na trati rychlostních zkoušek v době dvou měsíců před začátkem rally je považována za seznamovací jízdu. Každý jezdec a/nebo spolujezdec, který se má v tomto období z jakéhokoliv důvodu nacházet na území využívaném pro rally, musí o tom včas informovat ředitele rally (Petr Mihule, mob.: 602 359 559) s výjimkou jezdců nebo spolujezdců, kteří v této oblasti žijí nebo trvale pracují. Tato omezení se týkají všech, kteří se chtějí rally zúčastnit bez ohledu na skutečnost, zda již podali přihlášku nebo obdrželi ZU.

9.3.3 Pořadatel povoluje v rámci seznamovacích jízd dva průjezdy stejnou rychlostní zkouškou. Seznamovací jízdy na RZ 3,4,5 proběhnou za zaváděcím autem, povolen je jeden průjezd. Seznamovací jízdy na RZ 6 proběhnou pouze vizuálně – zaváděcí vozidlo předvede, jak se má trať správně projet. Jízda v protisměru RZ je zakázána.

9.3.4 Průběh seznamovacích jízd bude monitorován zařízením GPS, příslušníky Policie ČR a dalšími činovníky určenými ředitelem rally. Maximální rychlosti se řídí dopravními předpisy ČR. Nerespektování dopravních předpisů, zejména překročení maximální povolené rychlosti, bude sledováno a také kontrolováno policií a finančně pokutováno.

9.3.5 Způsob jízdy
Posádky jsou povinny dodržovat článek 20 SPR.
Seznamovací jízdy provedené mimo program seznamovacích jízd (Příloha 2 ZU) nebo větší počet průjezdů, než je povoleno, budou oznámeny sportovním komisařům.
Překročení povolené rychlosti během seznamovacích jízd a během rally bude potrestáno ředitelem soutěže bez ohledu na policejní sankce takto:
Za 1 km/h přes limit rychlosti: všichni jezdci 250 Kč
Soutěžícím, kteří poruší jiné ustanovení, než je překročení rychlosti, bude za zjištěné přestupky udělena tato penalizace:
1. přestupek pokuta uložená ředitelem rally
2. přestupek časová penalizace 5 minut uložená sportovními komisaři
3. přestupek vyloučení rozhodnuté sportovními komisaři

10. ADMINISTRATIVNÍ PŘEJÍMKA

Administrativní přejímka
Místo: ČUS, Zátopkova ul. Praha 6
Datum: 1. 12. 2023
Čas: 08:00 hod.- 15:00 hod
Posádky jsou povinny absolvovat Administrativní přejímku před svým časem na technickou přejímku.
Posádky jsou povinny zaslat dopředu na email prazskyrallysprint@email.cz kopie těchto dokladů:
- licence soutěžícího, jezdce a spolujezdce
- platné řidičské průkazy jezdce a spolujezdce
- doklad o zákonném pojištění odpovědnosti za vozidlo (Mezinárodní automobilovou pojišťovací kartu)
- povolení od ASN (povinné pro zahraniční posádky)
Školení žadatelů o jednodenní licenci
Školení žadatelů o jednodenní licenci proběhne v pátek 1.12.2023 v 15:00 hod na ředitelství rally - ČUS PRAHA /1. patro/, Zátopkova 100/2, Praha 6 - Břevnov, 169 00 /areál Strahova/.
Následně po školení bude lékařská prohlídka žadatelů o jednodenní licenci. Na prohlídku musí mít žadatel s sebou aktuální výpis ze zdravotní dokumentace od svého lékaře.

11. TECHNICKÁ PŘEJÍMKA, PLOMBOVÁNÍ, ZNAČENÍ

11.1 Technická přejímka

Místo: Strahov – servisní zóna (pochůzkou TK)
Datum: 1. 12. 2023 Čas: 09:00-15:00 hod.
Při technické přejímce každý soutěžící předloží:
- homologační list vozidla, sportovní průkaz vozidla (je-li předepsán)
- vyplněnou technickou kartu s potvrzením o absolvování administrativní přejímky
- formulář s bezpečnostní výbavou jezdce a spolujezdce
- další dokumenty stanovené technickými předpisy.

11.2 Plombování a značení (zároveň při technické přejímce)

Platí ustanovení SPR.

11.3 Bezpečnostní výbava jezdců

Každý soutěžící musí předložit kompletní oblečení, které hodlá použít, včetně přileb a systému FHR (např. HANS), a vyplněné formuláře bezpečnostní výbavy. Bude kontrolována shoda s kapitolou III Přílohy L MSŘ.

11.4 Okna

Použití kouřové nebo postříbřené fólie na bočních oknech, na zadním okně a na skle otevírací střechy se řídí čl. 253.11 Přílohy J, MSŘ FIA.

11.5 Národní předpisy

Všechna vozidla podle článku 4.3.2 ZU musí odpovídat vyhlášce s příslušnými výjimkami pro sportovní vozidla.

11.5.1 Hlučnost vozidel
Všechna vozidla musí být vybavena řádným stabilním tlumičem výfuku.
Hladina vnějšího hluku měřená statickou metodou nesmí překročit 96 dB (A) pro všechny vozy s povolenou tolerancí +2 dB (A) na chybu měření. Měření se provádí při 3500 ot./min. u zážehových motorů a 2500 ot./min. u vznětových motorů podle předpisu EHK 51.02. Měření hluku bude prováděno v průběhu rally. Překročení hladiny hluku při kontrole v průběhu rally bude oznámeno sportovním komisařům, kteří mohou použít sankce podle čl. 12.1 a 12.2 MSŘ.

11.5.2 Katalyzátory
Všechna vozidla musí být povinně vybavena účinným homologovaným katalyzátorem. Za chybějící nebo neúčinný katalyzátor při přejímce bude posádce odmítnut start. Vozidlo s chybějícím nebo neúplným katalyzátorem v průběhu rally bude oznámeno sportovním komisařům, kteří mohou použít sankce podle čl. 12.1 a 12.2 MSŘ.

11.5.3 Osvětlení vozidel
Ve spojovacích úsecích mezi rychlostními zkouškami lze použít osvětlení vozidla pouze původními vestavěnými a přídavnými světlomety s homologací EHK („E“). Světlomety bez homologace E nesmí být ve spojovacích úsecích použity. Dodržování tohoto ustanovení bude kontrolováno rozhodčími faktu a jeho porušení bude oznámeno sportovním komisařům, kteří mohou použít sankce podle čl. 12.1 a 12.2 MSŘ.

11.6 Povinné monitorovací zařízení ONI® (GPS)

11.6.1 Všechna vozidla musí být ještě před technickou přejímkou vybaveno funkčním držákem monitorovací jednotky GPS včetně dvou antén, diodou elektronické červené vlajky a osazenou monitorovací jednotkou.

11.6.2 Soutěžící obdrží držáky od správce GPS při výdeji itineráře a musí je do svých vozidel namontovat podle dodaného instalačního manuálu ještě před technickou přejímkou.

11.6.3 Správce zařízení po jeho instalaci zkontroluje montáž držáku, osadí jej sledovací jednotkou a pomocí „Dallas“ čipu monitorovací systém otestuje. Pro instalaci půjčovací sady GPS je potřeba nachystat vývod napájení 12V.

11.6.4 Zápůjční poplatky
monitorovací jednotka 140 Kč (poplatek je součástí vkladu)
držák jednotky 480 Kč
kompletní mobilní jednotka (pro cizince) 20 €
Případné zničení, nevrácení nebo poškození zařízení musí soutěžící uhradit podle NSŘ Př. 1 Poplatky. Všechny další podrobnosti jsou obsaženy v dokumentaci dodané při prezentaci posádek a v příloze 6 těchto ZU.

11.6.5 Jakýkoliv pokus o úpravu, manipulaci či zásah do monitorovacího zařízení, který kvůli vnějším zásahům znemožní zaznamenávání trasy, bude nahlášen sportovním komisařům, kteří mohou udělit trest až do vyloučení.

12. PRŮBĚH RALLY

12.1 Způsoby startu rally

12.1.1 Slavnostní start
Nebude organizován

12.1.2 Start rally
Posádky se i s vozidly dostaví v čase stanoveném ve startovní listině přímo na startovní rampu. Oficiální start podle startovní listiny bude probíhat na startovní rampě takto:
-5 sekund před startem zvedne startér vlajku do vodorovné polohy a v okamžiku startu ji mávne vzhůru.

12.1.3 Start do RZ
Start bude proveden pomocí elektronických digitálních startovacích hodin umístěných na startu RZ v zorném poli jezdce a doplněných fotobuňkou pro zjištění předčasných startů. Fotobuňka je umístěna 40 cm za startovní čarou ve výšce 50 (+/- 5) cm. Vozidlo musí být postaveno tak, aby jeho přední část byla na úrovni startovní čáry.
Časoměřič jízdní výkaz vrátí posádce až v minutě startovní procedury.
Postup startéra při použití elektronických digitálních hodin:
Bude použita světelná signalizace s digitálním odpočítáváním času:
40 sekund - rozsvítí se červené světlo
30 sekund - startér ukáže na startovací hodiny
10 sekund - problikne červené světlo
0 - Start - rozsvítí se zelené světlo
- 20 sekund - zhasne zelené a rozsvítí se červené světlo a bude uplatněn čl. 37.4.3 SPR.
V případě poruchy elektronických digitálních startovacích hodin vozidlo odstartuje na pokyn startéra.

12.1.4 Start do polokruhové rychlostní zkoušky RZ 3, 4, 5 a RZ 6 Epilog
Po příjezdu ke startu bude posádkám do jízdního výkazu zaznamenán předpokládaný čas startu do RZ, který je počátkem jízdní doby do příští ČK. Start nebude prováděn na celou minutu, vjezd do RZ bude řízen časoměřičem s ohledem na bezpečnost jezdců. Do RZ posádka vjede na pokyn časoměřiče v okamžiku, kdy je trať volná. Přesný čas startu jí bude změřen fotobuňkou.
Proběhne-li start v předpokládaném časovém intervalu startu (cca 1 minuta), ukáže časoměřič 5 vteřin před rozsvícením zeleného světla posádce tabulku s číslem 5.
V případě potřeby delšího časového intervalu než lze předpokládat, ukáže časoměřič posádce nejdříve tabulku STOP a následně pak 5 vteřin před rozsvícením zeleného světla tabulku s číslem 5.
Start v době svítícího červeného světla je zakázán. Při nedodržení těchto předpisů bude posádka nahlášena sportovním komisařům.

12.2 Cílový ceremoniál

Sportovní část rally končí v ČK 5A.
Průjezd RZ 6 /neměřený Epilog/ a cílovou rampou není povinný, posádka však musí případné vynechání cílové rampy a Epilogu nahlásit v ČK 5A, kde zároveň odevzdá jízdní výkaz. Zde bude časoměřičem zapsána jasná informace, jak se rozhodl. Zároveň je povinna neopouštět servisní areál, a to až do vyvěšení konečných výsledků.
Ostatní posádky, jedoucí RZ 6 Epilog, se řídí standartně časovým harmonogramem, ZÚ a časovým sledem ČK.

12.3 Předčasný příjezd

Předčasný příjezd do cíle rally je povolen.

12.4 Rychlostní zkoušky

12.4.1 Retardéry
Na trati RZ budou z bezpečnostních důvodů zřízeny retardéry dle čl. 53.6 SPR. Rozhodčí faktu budou zveřejněni na oficiální vývěsce.
Za nesprávné projetí retardérem udělí ředitel tyto penalizace:
- převrácení nebo posunutí alespoň jedné části mimo základnu nebo posunutí více částí retardéru 30 sekund
Posunutí části retardéru je myšlen stav, kdy se balík posune ze své obmalované základny (kruhu).
Převrácení balíku je považováno za posunutí mimo základnu.
Ve sporných případech rozhodnou sportovní komisaři.

12.4.2 Okruhové rychlostní zkoušky RZ 3, 4, 5

12.4.2.1 V okruhové rychlostní zkoušce se stejná část trati (okruh) projíždí několikrát za sebou. Po odstartování do RZ posádka pokračuje podle itineráře v jízdě po okruhové trati, absolvuje stanovený počet kol, která si sama počítá. Po absolvování předepsaného počtu kol pokračuje dle itineráře do letmého cíle. V průběhu okruhové RZ je pod trestem vyloučení ze soutěže zakázána exhibiční jízda (tzv. “kolečka“) před diváckými prostory. Kontrolou budou pověřeni rozhodčí faktu.

12.4.2.2 Posádka, která neabsolvuje plný počet předepsaných okruhů, ale projede letmým cílem a stanovištěm stop, obdrží ve zkoušce čas 15 minut (s výjimkou případů podle čl.12.4.2.3). Posádce, která ujede více okruhů, než je předepsaný počet, bude započítán skutečný čas za všechny odjeté okruhy a bude oznámena sportovním komisařům.

12.4.2.3 Posádky, kterým bude vyvěšena červená vlajka, pokračují sníženou rychlostí až k výjezdu z okruhu a ihned pokračují do cíle RZ (bez ohledu na počet absolvovaných kol). Těmto posádkám bude přidělen náhradní čas v souladu s čl. 39 SPR.

12.4.3 RZ 6 Epilog
12.4.3.1 Po odstartování RZ posádka pokračuje podle itineráře v exhibiční jízdě do STOP a podle itineráře pokračuje do servisního parkoviště do ČK 6A. Při této RZ nebude měřen čas.

12.5 Ostatní postupy (včetně pořadatelských a promotérských akcí)

12.5.1. Servisní zóna
Místo: Strahov, Zátopkova ul.
Datum a čas: 1. 12. 2023 od 18:00 hod.

Pohyb vozidel v servisní zóně
V době mezi vjezdem prvního soutěžního vozidla do servisu a odjezdem posledního vozidla z něj je vjezd jakýchkoliv servisních vozidel do servisní zóny či jejich pohyb v něm striktně zakázán. Každé porušení bude pokutováno ředitelem rally ve výši 2000 Kč. Servisní zóna je jednosměrné jak pro vozy rally, tak pro servisní a doprovodná vozidla. Maximální rychlost v servisním parkovišti je 30 km/h.

12.5.2 Průzkumná vozidla
Nejsou povolena.

12.6 Oficiální čas používaný během rally

Český telefonní čas můžete získat na tel. čísle 14112.

12.7 Vstup do prostor přeskupení a uzavřeného parkoviště

12.7.1 Pracovníci monitorovacího systému mohou vstupovat do prostoru přeskupení a uzavřeného parkoviště za účelem údržby jednotek GPS namontovaných v soutěžních vozech. Musejí být doprovázení delegovaným technickým komisařem a alespoň jedním zástupcem týmu (jezdec, spolujezdec a/nebo soutěžící).

12.7.2 Televizní štáby, jehož pracovníci budou zveřejněni informací ředitele, jsou oprávněni vstupovat do prostoru přeskupení a uzavřeného parkoviště za účelem servisu, údržby, oprav anebo vyjmutí medií z televizních záznamových zařízení nainstalovaných v soutěžních vozech. Podmínkou vstupu je doprovod technického komisaře a alespoň jednoho zástupce týmu (jezdec, spolujezdec a/nebo soutěžící).

13. OZNAČENÍ ČINOVNÍKŮ

Vedoucí RZ - Zelená vesta
Vedoucí ČK - Žlutozelená vesta
Vedoucí bezpečnosti RZ -
Traťoví komisaři v RB a BB - Oranžová vesta
Ostatní traťoví komisaři - Signální vesta
Vedoucí kontrolních stanovišť - Modrá vesta
Časoměřiči - Žlutá vesta nebo žlutý rukávník s nápisem „Časoměřič /Timekeeper“

14. KLASIFIKACE A CENY

14.1 Absolutní pořadí rally, pořadí v kategoriích 4WD, 2WD a HA.

14.2 Ceny: Vyhlášení závodu: Papsův sál - Potrefená Husa, Nádražní 43/84, 154 00 Praha 5.

15. ZÁVĚREČNÉ KONTROLY A PROTESTY

15.1 Závěrečná kontrola určených vozidel: Nekoná se.

15.2 Poplatek při protestu
Stanoven ve výši: 14 000 Kč
Pokud protest vyžaduje demontáž a opětovnou montáž vybrané části vozidla, další poplatek bude upřesněn sportovními komisaři na doporučení Hlavního technického komisaře.

15.3 Poplatky při odvolání
národní (k ASN): 26 000 Kč
Všechny protesty a/nebo odvolání musejí být podány v souladu s čl. 5.2 a 5.3 NSŘ.

Petr Mihule
ředitel

Zvláštní ustanovení - propozice 2023 ve formátu pdf ke stažení zde.

Generální partner Hlavní partner Hlavní partner Oficiální partner Hlavní mediální partner Mediální partner Mediální partner Oficiální partner Oficiální partner
Pražský Rallysprint